Raadsleden & Veiligheid

Partners

Benchmark jeugdzorg: Vergelijk uw gemeente met land en regio

22-06-2018

Wilt u weten hoe uw gemeente het doet op het gebied van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, in vergelijking met uw jeugdregio en de rest van het land? Kijk dan op de benchmark jeugdzorg van het CBS.

Bent u benieuwd of de verwijzingen naar jeugdhulp in uw eigen gemeente anders lopen dan die in uw jeugdregio?

Benchmark jeugdzorg

Kijk dan op de benchmark jeugdzorg. Met deze benchmark wil het CBS een bijdrage leveren aan op cijfers gebaseerde beleidsvorming. De benchmark is gebaseerd op een landelijke gegevensverzameling bij aanbieders op basis van landelijke definities. Dit kan aanleiding geven tot verschillen ten opzichte van lokaal verzamelde en gebruikte cijfers.

Deze benchmark wordt u aangeboden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze gegevens? Dan kunt u contact opnemen met het CBS via beleidsinformatiejeugd@cbs.nl.