Raadsleden & Veiligheid

Partners

Blog 'Crisisbeheersing: 3 rollen gemeenteraad'

24-04-2018

Het werk voor de nieuwe gemeenteraden is inmiddels weer in volle gang. Met als grootste kluif het inlezen in de vele dossiers. Een daarvan is crisisbeheersing. Roy Johannink schreef hierover de blog 'Crisisbeheersing: 3 rollen gemeenteraad'.

Invloed

Wat moet gemeenteraadslid weten over crisisbeheersing, en welke invloed is er op de veiligheidsregio? Johannink licht dit toe langs de drie rollen van de raad: kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend. Ten slotte neemt hij de gemeenteraad van Amersfoort als praktijkvoorbeeld. Vorig jaar nam Johannink de raadsleden van Adeze gemeente mee in het systeem van crisisbeheersing, inclusief hun eigen rol als versterkende of verzachtende (f)actor bij een incident.

Meer weten