Raadsleden & Veiligheid

Partners

Nieuw aanbod: workshops Raad in Beraad

02-04-2019

De kaderstellende, vertegenwoordigende en controlerende rol: de wijze waarop raadsleden hier individueel en gezamenlijk invulling aan geven loopt nogal uiteen. Het is belangrijk om de eigen rolneming af en toe tegen het licht te houden: dat kan in de nieuwe workshop Raad in Beraad.

Griffiers als trainers

Een groep enthousiaste en ervaren griffiers uit de griffierspool is beschikbaar als workshopbegeleider. Democratie in Actie biedt deze workshop aan om de positie van raadsleden te versterken. Maatwerk, kennisdeling en het leren van elkaar zijn kenmerkend voor de aanpak van Democratie in Actie. Vandaar dat griffiers de mogelijkheid is geboden om hun vaardigheden en deskundigheid in te zetten als trainer.

Opzet van de workshop

Een workshop Raad in Beraad wordt aan de hand van casussen in uw eigen gemeente opgebouwd, bijvoorbeeld de Omgevingswet, regionale samenwerking, energietransitie of participatie. U onderzoekt de verschillende rollen die aangenomen kunnen worden en de keuzes die u (impliciet) maakt.

Aanmelden

Wilt u met uw gemeenteraad of raden in uw regio gebruik maken van het aanbod voor een Raad in Beraad-sessie? Neem dan contact op met Alinda van Bruggen via 06 150 60 352 of per e-mail: alinda.van.bruggen@wagenaarhoes.nl. Na aanmelding volgt een intakegesprek met uw griffier en desgewenst ook met de burgemeester, betrokken portefeuillehouder(s) en/of ambtelijk projectleiders. De verdere inhoudelijke voorbereiding, begeleiding en verslaglegging worden voor u verzorgd.

Meer informatie