Raadsleden & Veiligheid

Partners

Persoonlijke veiligheidsscan voor raadsleden beschikbaar

02-07-2019

Raadsleden lopen risico wanneer zij geen rekening houden met wat agressie en geweld voor gevolgen kan hebben. Dit gaat bijvoorbeeld over de brandveiligheid van het huis, de digitale beveiliging van een laptop of de vorm van de brievenbus. Er is nu een veiligheidsscan voorhanden waarmee raadsleden kosteloos met een veiligheidsadviseur hun veiligheidsrisico’s in kaart kunnen brengen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft de veiligheidsscan ontwikkeld.

Bedreiging

Onlangs nog bracht Omroep Gelderland naar buiten dat een derde van de Gelderse raadsleden bedreigd wordt. Volgens de Monitor Agressie en Geweld van de Rijksoverheid ligt dat percentage landelijk op 28%. Gelukkig neemt de aandacht voor bedreiging van raadsleden toe, nu ook in de vorm van een veiligheidsscan.

Primeur

Er was al een scan voor burgemeesters en wethouders, maar nu kunnen raadsleden er ook gebruik van maken. Het Apeldoornse raadslid Jan Dirk van der Borg had de primeur. De scan is niet puur een bouwkundige check, maar gaat ook over het gedrag van bewoners. De scan omvat de volgende onderwerpen:

  • Agressie en geweld
  • Woningoverval
  • Cybercrime
  • Brandstichting
  • Woninginbraak

Meer informatie

Voor raadsleden die behoefte hebben aan een eerste snelle veiligheidscheck is er ook een zelfscan ontwikkeld. Deze zelfscan is een korte vragenlijst waaruit direct een persoonlijk advies wordt gegeven.

Raadsleden die geïnteresseerd zijn in deze gratis woningscan kunnen contact opnemen met het CCV, secretariaat Lokale Veiligheid, telefoon: 030 751 67 99, e-mail: vwb@hetccv.nl.