Raadsleden & Veiligheid

Partners

CCV-adviseur geeft workshop over woonoverlast tijdens Dag van Weerbaar Bestuur

02-09-2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) is aanwezig op de Dag van Weerbaar Bestuur op 12 september in de Mariënhof in Amersfoort. CCV-directeur Patrick van den Brink bezoekt de bijeenkomst en CCV-adviseur Katja Steverink geeft, samen met Francis Saathof van Bureau Woontalent, een workshop over de Wet aanpak woonoverlast.

De aanpak van woonoverlast kent een opbouw van lichte maatregelen tot zwaar juridische ingrepen. De afgelopen jaren wordt steeds meer gewerkt met het instrument ‘De gedragsaanwijzing’.

Gedragsaanwijzingen bij woonoverlast

Door de invoering van de Wet aanpak woonoverlast in 2017, hebben burgemeesters de mogelijkheid gekregen om bij ernstige overlast in te grijpen met opgelegde gedragsaanwijzingen. Om dit instrument te laten slagen is samenwerking tussen zorg en veiligheid essentieel en gedwongen hulp soms nodig.

Interactieve workshop woonoverlast

Tijdens de interactieve workshop over de Wet aanpak woonoverlast krijgen deelnemers aan de hand van casuïstiek meer inzicht in de problematiek rondom woonoverlast. Daarnaast worden ze meegenomen in de eerste resultaten van de Wet aanpak woonoverlast. Wat wordt er opgelegd door burgemeesters, bij welke doelgroep en tegen welke knelpunten lopen gemeenten op dit moment aan?

Meer weten

De organisatie van de Dag van Weerbaar bestuur is in handen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Kijk voor meer informatie op: www.dagvanweerbaarbestuur.nl