Raadsleden & Veiligheid

Partners

Wijziging Vuurwerkbesluit en voorbeeldbepaling APV

02-11-2019

Staatssecretaris Van Veldhovenvan (Infrastructuur en Waterstaat) heeft ervoor gekozen om geen landelijk vuurwerkverbod in te voeren maar deze besluitvorming aan de individuele gemeenten over te laten. Hiervoor stelt de staatssecretaris een wijziging van het Vuurwerkbesluit voor, die naar verwachting nog dit jaar in werking treedt.

Bevoegdheid gemeenteraad

Met een wijziging van het Vuurwerkbesluit wil de staatssecretaris buiten twijfel stellen dat de gemeenteraad ook de bevoegdheid heeft tot een geheel vuurwerkverbod binnen de gemeente. De VNG informeert gemeenten in een ledenbrief alvast over de consequenties van de wijziging van het Vuurwerkbesluit. Tevens biedt de VNG een voorbeeldbepaling voor de Algemene Plaatselijke Verordening aan en worden enkele bestuurlijke overwegingen meegegeven.

Downloads