Raadsleden & Veiligheid

Partners

Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur van start

04-04-2019

Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur is gisteren officieel van start gegaan op een speciale bijeenkomst in Zeist. Hiermee ondersteunt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters maar ook raadsleden en waterschapbestuurders, op het gebied van veiligheid en integriteit.

Oud-Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp is ambassadeur van het Netwerk Weerbaar Bestuur. Daarnaast staat een peers-netwerk van circa 20 (veelal ervaringsdeskundigen) ter beschikking, waaronder directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) én oud-burgemeester van IJsselstein Patrick van den Brink.

Steun in de rug

Regelmatig worden burgemeesters, wethouders en raadsleden geconfronteerd met agressie, geweld, intimidatie en bedreigingen. Dit blijkt ook weer uit de vorige week gepubliceerde Staat van het Bestuur. 28 procent van de raadsleden heeft ervaring met agressie en geweld, 40 procent van de wethouders en 43 procent van de burgemeesters. Het Ondersteuningsteam (OT) Weerbaar Bestuur is vanuit het Netwerk Weerbaar Bestuur opgezet om politieke ambtsdragers een steun in de rug te geven, concrete hulp en ondersteuning te bieden en te adviseren welke vervolgstappen er gezet kunnen worden.

Vertrouwenspersoon

Politieke ambtsdragers kunnen contact opnemen met het OT Weerbaar Bestuur, dat bestaat uit:

  • vertrouwenspersonen van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters
  • Wethoudersvereniging de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
  • Het ministerie van BZK

Het OT Weerbaar Bestuur biedt in de verschillende regio’s een breed en snel in te schakelen netwerk van peers/ambtsgenoten en experts. Ze ondersteunen op het gebied van beveiliging, rechtshulp en nazorg.

Bedreigingen onacceptabel

Minister Kajsa Ollongren: “Ik ben blij dat na de aankondiging afgelopen zomer en de hulp en steun die we bestuurders al bieden het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur nu officieel van start is. Bedreigingen van ambtsdragers zijn onacceptabel. Uiteraard zorgt het ministerie van Justitie en Veiligheid voor bescherming van bedreigde bestuurders, BZK biedt preventie, steun en nazorg. Met dit team van ervaringsdeskundigen is dat in goede handen."

Peers-netwerk

Bij de lancering in Zeist krijgt het peers-netwerk van het OT een korte instructie over beveiliging en rechtshulp van expert Ruud Verkuijlen (Nationale Politie) en een instructie over nazorg van expert Ine Spee van het Instituut voor Psychotrauma. "De bereidheid van alle peers die zich voor hun ambtsgenoten willen inzetten, toont de urgentie van dit thema en de betrokkenheid van velen bij de veiligheid van politieke ambtsdragers."

CCV-woningscan

Het CCV biedt politieke ambtsdragers een gratis woningscan. Want ook als er niet direct een concrete dreiging is, is het verstandig aandacht te besteden aan de veiligheid in en om de eigen woning. Tijdens een bezoek aan de woning brengt een veiligheidsadviseur van het CCV de veiligheidsrisico’s in kaart en geeft je persoonlijke adviezen om de veiligheid te vergroten.

Links

  • Kijk voor meer informatie over het Ondersteuningsteam op de website van Weerbaar Bestuur