Raadsleden & Veiligheid

Partners

Werkbezoek intelligence en een veilige stad

06-05-2019

Medewerkers van gemeenten, politie en veiligheidsregio’s brachten op 12 april 2019 een werkbezoek aan de gemeente Tilburg. Wegens groot succes organiseert het CCV samen met de gemeente Tilburg op 17 mei 2019 een tweede werkbezoek, waarbij ook raadsleden van harte welkom zijn.

Programma

In Tilburg heeft het cluster Intelligence sinds 2012 de taak om de informatiepositie op diverse veiligheidsthema’s vorm te geven. De kerntaken van het cluster Intelligence zijn:

  • Het maken van strategische en tactische analyses.
  • Het leveren van managementinformatie t.b.v. monitoring in dashboards.
  • Het leveren van operationele informatie t.b.v. het ondersteunen van werkprocessen.
  • Het bieden van informatie voor de coördinatie van ondermijning.

Op basis van analyses en inzicht in de actuele situatie, stellen ze het bestuur in staat strategische keuzes te maken in wat met voorrang aangepakt moet worden. Collega’s en partners als de politie kunnen op basis van deze informatie regie voeren op persoonsgerichte, gebiedsgerichte en delictgerichte aanpakken.

Tijdens het werkbezoek geeft de gemeente Tilburg een interactieve presentatie over de taken van het cluster Intelligence, de huidige ontwikkelingen en de randvoorwaarden voor doorontwikkeling.

Positieve reacties

De deelnemers aan het eerste werkbezoek waren heel positief. Een deelnemer: “Dit werkbezoek was zeer de moeite waard. Meer collega’s uit onze regio zouden moeten deelnemen aan een volgend werkbezoek, want van deze aanpak moeten we allemaal gehoord hebben.” Sommige deelnemers kenden elkaar van naam of mailcontact, maar konden nu echt met elkaar kennismaken.

CCV-adviseur Lilian Tieman die het werkbezoek in samenwerking met de gemeente Tilburg organiseerde: “De behoefte aan werkbezoeken werd eind vorig jaar onder mijn aandacht gebracht. Dit was het eerste werkbezoek rondom het thema ‘verbeteren informatiepositie’. Het is goed om te zien dat de belangstelling groot is. We kiezen bewust voor groepen van maximaal 15 deelnemers. Zo kunnen we echt met elkaar in gesprek gaan en een beeld krijgen hoe in andere regio’s of gemeenten aan dit onderwerp wordt gewerkt.”

Aanmelden

Het tweede werkbezoek aan de gemeente Tilburg is op vrijdag 17 mei van 10.30 tot 13.15 uur. Deelname is gratis. Meld je aan door een mail te sturen aan CCV-adviseur Lilian Tieman.