Raadsleden & Veiligheid

Partners

Burgernet wordt vernieuwd, gemeentelijke bijdrage vervalt

06-09-2019

Recent is het nieuwe Burgernetsysteem in gebruik genomen. Met nieuwe mogelijkheden en kanalen kunnen Burgernetacties makkelijker, sneller en efficiënter worden uitgevoerd.

Extra mogelijkheden

Ook is een aantal beheertaken vervallen en zijn taken vereenvoudigd. Dit heeft geleid tot een aanpassing in de borging van de gemeentelijke taken en heeft verder als consequentie dat de financiële bijdrage per inwoner die elke gemeente nu betaalt, zal worden beeindigd. 2020 is hierbij een overgangsjaar.

Met dit besluit en met de extra mogelijkheden die het vernieuwde Burgernet biedt voor gemeenten en politie, is Burgernet weer toekomstvast. De effectiviteit zal toenemen. De VNG is ervan overtuigd dat het nieuwe Burgernet bijdraagt aan de veiligheid in de wijk en aan de betrokkenheid van burgers daarbij.

Meer informatie