Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raadsconferentie Echt-Susteren over ondermijning

08-05-2019

De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft vanavond Pieter Tops (hoogleraar bestuurskunde Tilburg Universiteit en lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie) uitgenodigd. Tops zal de raad in de vorm van een raadsconferentie informeren over het onderwerp ondermijning. De bijeenkomst is vanavond live te volgen (en op een ander tijdstip terug te kijken) via het YouTube-kanaal van de gemeente.

Wat is ondermijning?

Met ondermijning wordt - kort gezegd - de vermenging van de (illegale) onderwereld en de (legale) bovenwereld bedoeld. Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Denk aan witwassen, mensenhandel of bijvoorbeeld drugscriminaliteit.

Door de invloed en druk die criminelen zo op onze samenleving kunnen uitoefenen, vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. De aanpak van ondermijning is een van de drie prioriteiten vanuit het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van de gemeente Echt-Susteren. De gemeenteraad stelde dit plan in december 2018 vast.

Vertaalslag naar de lokale aanpak

De raadsbijeenkomst met Pieter Tops begint om 19.30 uur. Tops zal de raad onder andere informeren over zijn onderzoek naar de meervoudige aanpak van ondermijning. Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) maakt een vertaalslag naar de lokale aanpak in Echt-Susteren.

Live volgen

De bijeenkomst is live volgen (op een ander tijdstip terug te kijken) via het YouTube-kanaal van de gemeente.