Raadsleden & Veiligheid

Partners

Terugblik VNG-cie Bestuur en Veiligheid

08-10-2019

De commissie Bestuur en Veiligheid besprak 12 september onder meer de voorgenomen wijzigingen in de Wgr, wijzigingen in de Model APV, het wetsontwerp Mediation, de transitie van de Kiesraad, de aanpak van mensenhandel, en het delen van ervaringen met sinterklaasintochten.

Hieronder een korte samenvatting van wat is besproken.

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

De Wgr is in verandering, dit verloopt in fasen. Tijdens de eerste fase worden de ‘makkelijke’ veranderingen doorgevoerd. De commissie uit de zorg dat de uitbreiding van mogelijkheden voor raadsleden tot een hogere werkdruk kunnen leiden.

Model APV

De Model Algemene Plaatselijke Verordening van de VNG wordt regelmatig aangepast. Hoewel het deze keer een reguliere ‘onderhouds’-aanpassing betreft, kwam vooral de vraag aan de orde in hoeverre telkens specifieke bepalingen voor specifieke maatschappelijke fenomenen in de APV opgenomen zouden kunnen worden.

Wetsontwerp Mediation

De commissie vindt een Mediationwet niet nodig: er zijn diverse manieren van conflictbeslechting tussen inwoners en de gemeente die alle in de praktijk worden toegepast.

Kiesraad wordt verkiezingsautoriteit

De Kiesraad zal veranderen in een verkiezingsautoriteit. De commissie kreeg een toelichting hierop door de programmamanager.

Aanpak Mensenhandel

De commissie besprak het rapport met de resultaten van de enquête onder gemeenten naar de aanpak van mensenhandel. (Zie onderaan dit bericht.) Het onderwerp blijft hoog op de agenda van de commissie staan.

Ervaringen met sinterklaasintochten

Er zijn goede ervaringen opgedaan in gemeenten met het voorkomen van maatschappelijke onrust rond de intocht van Sinterklaas. In samenwerking met het ministerie van SZW wordt een handreiking ontwikkeld.

Meer informatie