Raadsleden & Veiligheid

Partners

Nieuwe handreiking voor de aanpak van polarisatie

11-02-2019

Polarisatie manifesteert zich door vervreemding, vooroordelen, onbegrip, discriminatie, uitsluiting. Uiteindelijk kan dit resulteren in spanningen en conflicten tussen groepen. Hoe kunt u polarisatie signaleren, voorkomen en tegengaan? En hoe bevordert u verbindingen tussen bevolkingsgroepen?

De handreiking 'Van polarisatie naar vebinding in buurten' presenteert een stappenplan om te komen tot een goede analyse van het probleem en de juiste interventies. Daarnaast wordt een groot aantal praktijkvoorbeelden beschreven.

Vervolgstappen

Naast het in kaart brengen van problematiek (vormen van polarisatie, oorzaken, betrokken groepen, locaties, fasen) gaat de handreiking in op de vervolgstappen:

  • Wat moet er gebeuren om polarisatie tegen te gaan of te voorkomen?
  • Welke interventies kunnen worden ingezet?
  • Volstaat het huidige beleid, zijn er intensiveringen nodig, welke aanpakken passen daarbij?

Doelgroep

De handreiking, ontwikkeld door het Kennisplaform Integratie en Samenleving (KIS), is primair bedoeld voor voor gemeenten (wijkcoördinatoren/gebiedsmanagers en beleidsambtenaren). Andere doelgroepen die de handreiking kunnen gebruiken zijn:

  • Professionele organisaties zoals aanbieders van jongerenwerk, welzijnswerk, opbouwwerk, politie, onderwijsinstellingen, sport (beleidsmakers en leidinggevenden).
  • Maatschappelijke organisaties.
  • Interventie-ontwikkelaars.
  • Lokale politici.

Meer informatie

Hieronder de handreiking zoals gepubliceerd op de website van het KIS.