Raadsleden & Veiligheid

Partners

Rondetafelgesprek woonfraude

12-03-2019

Woonfraude kent diverse vormen en vindt zijn oorsprong in een verschil van feitelijke bewoning op een adres ten opzichte van de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). In opmaat naar het Rondetafelgesprek van 13 maart heeft de VNG een position paper Woonfraude uitgebracht.

Onderwerpen

De paper gaat in op:

  • Oorzaken van woonfraude
  • Effecten van woonfraude
  • Wettelijke mogelijkheden
  • Aanpak woonfraude
  • Verbetermogelijkheden

Meer informatie