Raadsleden & Veiligheid

Partners

Brede beveiligingsaanpak voor gemeenten

13-12-2019

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft gisteren de pilot integrale beveiligingsplannen voor gemeenten gelanceerd. Het ministerie wil zo gemeenten ondersteunen bij de ontwikkeling van een brede beveiligingsaanpak voor de eigen organisatie. De lessen uit de pilot worden vastgelegd in een modelaanpak, zodat andere gemeenten de aanpak kunnen gebruiken.

Pilotgemeenten

Met behulp van experts op het gebied van integrale beveiliging gaan Almelo, Berkelland, Breda, Dalfsen, Gooise Meren, Haarlemmermeer, Saba, Tiel, Tilburg en Venlo de komende maanden aan de slag met diverse onderdelen van hun beveiliging.

Slagvaardiger tegen ondermijning

In de pilot worden onder andere de weerbaarheid van de organisatie, informatiebeveiliging, veiligheid van gebouwen onder de loep genomen. De veiligheid van objecten en personen, ambtenaren, bestuurders en bezoekers van het gemeentehuis, veilig en integer werken en de continuïteit van bedrijfsvoering worden doorgelicht. De opgedane kennis en ervaring maakt gemeenten slagvaardiger tegen ondermijnende invloeden en oneigenlijke druk. Deze brede aanpak is gekozen om niet alleen het bestuur, maar de organisatie als geheel weerbaar te maken.

Veilig werken is een basisvoorwaarde

Minister Knops: "Ondermijning van lokaal bestuur schaadt het vertrouwen in de overheid. Veilig werken is een basisvoorwaarde voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Politieke ambtsdragers en gemeenteambtenaren moeten hun publieke taak kunnen uitvoeren in een veilige werkomgeving, vrij van ongewenste beïnvloeding of bedreiging."

Woningscan

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) is betrokken bij de pilot. Namens het CCV waren gisteren directeur Patrick van den Brink en adviseur Michael de Man aanwezig.

Van den Brink: "Het CCV heeft in het netwerk Weerbaar Bestuur ervaring opgedaan met de woningscan voor politiek ambtsdragers. Want ook als er niet direct een concrete dreiging is, is het verstandig aandacht te besteden aan de veiligheid in en om de eigen woning. Wij dragen graag bij aan deze integrale beveiligingsplannen omdat de keten zo sterk is als de zwakste schakel."

Meer weten

Lees meer over de gratis woningscan voor politieke ambtsdragers op de website van het CCV.