Raadsleden & Veiligheid

Partners

Website Netwerk Weerbaar Bestuur van start

15-02-2019

Er is een nieuwe website voor burgemeesters, bestuurders en volksvertegenwoordigers die te maken hebben met bedreigingen. Op Weerbaarbestuur.nl kunnen zij terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van trainingen, coaching en woningscans.

Agressie en geweld

Regelmatig worden politieke ambtsdragers geconfronteerd met intimidatie, bedreiging, agressie en geweld. De afgelopen jaren werden er, in vergelijking met 2015, meer politieke ambtsdragers slachtoffer van agressie en geweld. Ook waren ze vaker getuige van incidenten bij collega’s. Met name intimidatie en verbale agressie en bedreiging zijn veel voorkomende problemen. Met deze website wil Netwerk Weerbaar Bestuur hen ondersteunen zodat ze hun ambt veilig en integer uit kunnen oefenen.

Netwerk Weerbaar Bestuur

Naast het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid, maken diverse beroeps- en belangenverenigingen zoals het CCV, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Wethoudersvereniging en Nederlands Genootschap van Burgemeesters deel uit van het netwerk. Net als meerdere bestuurdersverenigingen van politieke partijen en verschillende expertisebureaus zoals het Landelijke Informatie- en Expertisecentrum, Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel en Stichting Impact. Daarnaast hebben ook de Unie van Waterschappen en Interprovinciaal Overleg zich aangesloten.

In dit filmpje vertellen bestuurders waarom een netwerk voor weerbaar bestuur nodig is.