Raadsleden & Veiligheid

Partners

VNG wil hoorzitting over AMvB wietexperiment

15-04-2019

De definitieve AMvB rond het wietexperiment is gepubliceerd. De VNG behoudt twijfels over de praktische uitvoerbaarheid van het experiment en vraagt de Tweede Kamer om een hoorzitting.

De afgelopen maanden heeft de VNG gesprekken gevoerd met de ministers over de vormgeving van het experiment. Dit heeft tot verschillende aanpassingen geleid zoals het zwaarwegend advies van de burgemeester over teellocaties en in het voorstel is meer aandacht voor preventie. Er zijn echter nog twee onderwerpen waar de VNG graag met de Tweede Kamer over door wil praten.

Aandachtspunten VNG

In de AMvB zitten nog twee elementen die volgens de VNG tot problemen kunnen leiden in de uitvoering:

  • Er wordt vastgehouden aan het ingezetenencriterium. Dat zorgt voor veel praktische problemen voor grensgemeenten.
  • De VNG pleit ervoor dat grensgemeenten zelf kunnen bepalen om de verkoop van wiet al of niet uitsluitend toe te staan aan de eigen inwoners/pashouders. Gemeenten zitten niet te wachten op overlast rond coffeeshops en kunnen de noodzaak prima zelf beoordelen.
  • Er wordt vastgehouden aan de eis dat alle coffeeshops in de gemeente deel moeten nemen. Het lastige aan deze eis is dat gemeenten instrumenten missen om te kunnen toetsen of coffeeshops mee willen en kunnen doen. Deze toets zou in de AMvB opgenomen moeten worden.

Hoorzitting

Tijdens de hoorzitting wil de VNG nogmaals aandacht vragen voor deze essentiële punten en de Kamer oproepen om het voorstel hierop te wijzigen. Daarnaast biedt een hoorzitting ook andere partijen de mogelijkheid om hun visie op dit voorstel te geven.

Links

  • Kijk voor meer informatie over het wietexperiment op de website van de VNG