Raadsleden & Veiligheid

Partners

In gesprek over de nieuwe zorgen in de wijk

15-10-2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) verzorgde op 4 oktober 2019 een gesprekstafel over de nieuwe zorgen in de wijk. Wat zien professionals uit het veiligheidsveld en het sociaal domein aan ontwikkelingen, problemen en nieuwe fenomenen in wijken opkomen?

Kwetsbare bewoners

De meeste zorgen gaan over de kwetsbare bewoners die worstelen met hun eigen problemen. Deze mensen wonen meestal in slechte wijken waar uiteenlopende overlast heerst. De lijst van problemen is lang. Er is onder meer:

 • Een tekort aan geschikte woningen
 • Weinig doorstroom in (zorg)voorzieningen
 • Een toename in gebruik van GHB
 • Weinig sociale cohesie
 • Mensen worden aan hun lot overgelaten als de zorg, opvang of begeleiding stopt
 • Velen hebben GGZ-problematiek of een licht verstandelijke beperking (LVB)
 • De individualisering neemt toe
 • Jeugd glijdt snel af in criminaliteit
 • Voorzieningen in de wijk zijn wegbezuinigd
 • De capaciteit van organisatie en medewerkers staat onder druk.

Soepele samenwerking belangrijk

De deelnemers ervaren in hun dagelijks werk dat deze problematiek veel aandacht vraagt. Een soepele samenwerking met andere professionals is ongelooflijk belangrijk. Een aantal opmerkingen uit de gesprekstafel:

 • "Het hangt van de poppetjes af wie zich daarbij echt willen inzetten om samen zaken aan te pakken"
 • "Soms heb je mazzel, soms niet"
 • "De samenwerking moet in veel gevallen beter."

Zoek elkaar op

Natuurlijk was er ook aandacht voor wat wel werkt. Deze ingrediënten werden het meest genoemd:

 • Werk aan kortere lijnen
 • Neem de tijd om elkaar echt te leren kennen.
 • Maak contact, ontmoet elkaar in levende lijve. Dat geldt voor professionals onderling, voor professionals richting burgers, maar ook voor bewoners onderling. Zoek elkaar op.

Het CCV gaat in 2020 verder aan de slag met de bestaande en nieuwe zorgen. Deze gaan mee in de programmering voor 2020 die nu in de maak is. Vooral de mogelijke oplossingen krijgen hierin een plek.

Meer weten?

Wil je meer weten of deelnemen aan een gesprekstafel? Neem contact op met Marielle Jansen.