Raadsleden & Veiligheid

Partners

VNG steunt voorstel verbod lachgas

15-12-2019

Deze week maakte staatssecretaris Blokhuis (VWS) bekend dat hij van plan is om lachgas onder de Opiumwet te plaatsen. In de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid is brede steun voor dit voorstel.

Overlast

Veel gemeenten ervaren overlast nu lachgas nog onder de Warenwet valt: vervoer van gasflessen in bestelbusjes op straat, verkoop door horeca-ondernemingen, gebruik op straat of in het verkeer. Een landelijk verbod helpt gemeenten om het probleem aan te kunnen pakken. Daarom gaat de VNG graag met de staatssecretaris in gesprek over de verdere uitwerking van zijn voorstel.

Voorbeeld gemeente Arnhem

Daarnaast zal de VNG gemeenten informeren over de mogelijkheden om op te treden, onder andere op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Gemeente Arnhem heeft de verkoop in inrichtingen verboden op grond van de Wet milieubeheer. Wilt u nu al weten welke tips de gemeente Arnhem voor u heeft? Lees de brief van de gemeente aan de VNG:

Onder Opiumwet wegens gezondheidsrisico's

De staatssecretaris wil een verbod op lachgas naar aanleiding van een onderzoek van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring (CAM). De gezondheidsrisico's bij het gebruik van lachgas zijn groot en daarom is het voorstel om het middel op lijst II van de Opiumwet te plaatsen.

Meer informatie