Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raadsleden strafbaar voor hun keuzes? Nee!

16-10-2019

Raadsleden uit verschillende gemeenten zijn de voorbije weken onder druk gezet om tegen experimenten met 5G-netwerken te stemmen. Een actiegroep heeft brieven naar vele raadsleden gestuurd waarin gedreigd wordt raadsleden persoonlijk te vervolgen.

Raadsleden moeten een standpunt over de experimenten met 5G-netwerken innemen omdat gemeentelijke eigendommen zoals lantaarnpalen worden ingezet voor deze tests. Dat heeft geleid tot intimiderende berichten richting raadsleden.

Bedreiging

Onder andere in Apeldoorn, Purmerend, Zeist en Nijmegen zijn brieven naar lokale volksvertegenwoordigers gestuurd waarin gedreigd wordt hen persoonlijk strafrechtelijk en civiel aansprakelijk te stellen indien zij voor stemmen. Deze aansprakelijkheid zou betrekking hebben op vermeende gezondheidsschade die veroorzaakt kan worden door straling die vrijkomt bij 5G-netwerken.

Artikel 22 van de Gemeenwet

Artikel 22 van de Gemeenwet stelt dat de leden van het gemeentebestuur en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging niet in rechte kunnen worden vervolgd of aangesproken voor dan wel worden verplicht getuigenis af te leggen als bedoeld in artikel 165, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering over hetgeen zij in de vergadering van de raad hebben gezegd of aan de raad schriftelijk hebben overgelegd.

Niet juridisch vervolgd

Dit betekent dat hetgeen in de raadsvergadering wordt besproken en besloten niet juridisch vervolgd kan worden. Het is in het democratisch belang dat in de gemeenteraad voor een goede besluitvorming alle argumenten vrijelijk gedeeld kunnen worden.