Raadsleden & Veiligheid

Partners

Terugblik 24-uursessie VNG-commissie Bestuur en Veiligheid

17-06-2019

De VNG heeft een verslag gepubliceerd van de jaarlijkse 24-uursessie van de commissie Bestuur en Veiligheid. Tijdens deze bijeenkomst stonden onder andere de volgende thema’s op de agenda: straatintimidatie, ondermijning, cyberveiligheid en bedreigde bestuurders

Staatscommissie

De commissie B&V kwam op 15 en 16 mei 2019 samen op Schouwen-Duiveland. Vanwege de grote hoeveelheid te bespreken onderwerpen hield de commissie daarnaast twee reguliere vergaderingen.

In het gezamenlijke programma spraken de commissies met Johan Remkes, voorzitter van de Staatscommissie Parlementair Stelsel, over toekomstscenario’s voor de lokale democratie. Dit naar aanleiding van het recente rapport van de staatscommissie.

Toekomstbestendige asielketen

De commissie B&V ging op de eerste dag in gesprek met medewerkers van het Programma Flexibilisering Asielketen over mogelijkheden voor het toekomstbestendig maken van de asielketen. De bijbehorende (flexibele) opvangcapaciteit is een belangrijk onderdeel daarvan.

Straatintimidatie en ondermijning

Vervolgens besprak de commissie het onderwerp straatintimidatie, waarbij het opstellen van een aanpak in de vorm van een ‘handboek’ het belangrijkste gespreksonderwerp was. De vergadering werd afgesloten met een gesprek over een advies 'ondersteuning van kleine(re) gemeenten bij ondermijning'. De commissie ging daarover in gesprek met Staf Depla, de opsteller van het advies.

Cyberveiligheid en bedreigde bestuurders

De tweede vergadering van de commissie ging onder andere over de ontwikkeling van een gemeentelijke cyberagenda. Informatiebeveiliging wordt daarin als een thema gezien waar gemeenten samen in kunnen optrekken binnen VNG-verband.

Als laatste grote onderwerp stond op de agenda een gesprek met Anita Vegter, Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van JenV. Zij ging met de commissie in gesprek over twee onderwerpen: cyberveiligheid en bedreigde burgemeesters en bestuurders.

Meer informatie