Raadsleden & Veiligheid

Partners

Burgemeester kan woning straks ook sluiten na geweld of wapenvondst

18-11-2019

Burgemeesters kunnen straks ook een woning sluiten bij ernstig geweld rond de woning, zoals een beschieting of het gooien met explosieven. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Ook geldt deze bevoegdheid als er wapens in een woning zijn aangetroffen. De maatregel is volgens de minister nodig om de openbare orde te handhaven, waar die door de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit wordt ondergraven.

Handgranaten aan de deurknop

De laatste tijd gebeurt het steeds vaker dat woningen worden beschoten of handgranaten tegen de gevel worden gelegd of aan de deurknop worden gehangen. “Of het nu gaat om schietincidenten of de vondst van wapens of explosieven, iedere keer gaat het om situaties waarin de openbare orde op maatschappelijk onaanvaardbare wijze in het geding is”, aldus de minister.

Geweld in de buurt

Geweld in de buurt kan grote druk leggen op het openbare leven, omdat bewoners zich niet veilig voelen. De minister vindt dat in zulke gevallen de burgemeester moet kunnen, maar de huidige wettelijke mogelijkheden bij woningen zijn te beperkt. Daarom komt de minister met een aanvullende maatregel als steun in de rug voor de lokale overheid.

Bedreiging ondermijnende criminaliteit

De burgemeester bepaalt de duur van de sluiting van de woning. Als sprake is van ernstige vrees voor herhaling of verstoring van de openbare orde kan hij besluiten de duur van de sluiting tot een door hem te bepalen tijdstip verlengen. Minister Grapperhaus: “Ondermijnende criminaliteit gaat op nietsontziende wijze te werk en bedreigt gewone mensen in hun dagelijkse bestaan. We moeten onze samenleving – onze wijken en buurten – weerbaarder maken voor het gif van ondermijnende criminaliteit dat gepaard gaat met geweld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties.”

Het kabinet heeft bij zijn aantreden de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit geïntensiveerd met onder meer de 100 miljoen euro in het anti-ondermijningsfonds en met wetgeving.

Links