Raadsleden & Veiligheid

Partners

Terugblik adviescie. Rechtspositie Politieke ambtsdragers

21-05-2019

Donderdag 16 mei 2019 kwam de Adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers samen. Op de agenda stonden onder meer de consultatie Wnra en de verkiezing van een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter.

Daarnaast kwam een delegatie van het ministerie van BZK vertellen over het Netwerk Weerbaar Bestuur en over de plannen die zij hebben die betrekking hebben op de rechts(positie) van politieke ambtsdragers.

Consultatie Wnra

Na een korte kennismakingsronde met de nieuwe commissieleden is onder meer kort gesproken over de voorgestelde (tekstuele) aanpassingen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers naar aanleiding van de Wnra. De wijzigingen zijn technisch van aard en beogen geen inhoudelijke wijziging van de rechtspositie.

Nieuwe voorzitter en vicevoorzitter

De commissie heeft uit haar midden een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter gekozen. De voorzitter zal namens de VNG deelnemen aan het bestuurlijk ORDPA.

Netwerk Weerbaar Bestuur

De verschillende producten en diensten die onderdeel uitmaken van het Netwerk Weerbaar Bestuur zijn gepresenteerd door het ministerie van BZK en de VNG. Daarnaast heeft de commissie een gesprek gevoerd over wat het Netwerk Weerbaar Bestuur precies kan betekenen voor politieke ambtsdragers

Plannen BZK

Het ministerie van BZK heeft een aantal plannen toegelicht die betrekking hebben op politieke ambtsdragers. Op de agenda voor het komend jaar staan aanpassingen in het Appa-uitkeringsstelsel, onderzoeken naar de arbeidsmarktpositie van politieke ambtsdragers en de instelling van een permanent adviescollege ter ondersteuning van het kabinet en parlement op het gebied van de rechtspositie van politieke ambtsdragers.

Meer informatie