Raadsleden & Veiligheid

Partners

Veiligheidsmonitor 2019 in de startblokken

23-01-2019

De voorbereidingen voor de Veiligheidsmonitor, het tweejaarlijkse landelijke onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap, zijn gestart. Gemeenten kunnen voor 1 maart melden of ze gebruik willen maken van extra onderzoeksopties. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) kan gemeenten helpen bij duiding van de resultaten en implementatie van de aanbevelingen.

Extra onderzoeksopties

I&O Research, dat het onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek uitvoert, biedt gemeenten extra onderzoeksopties. Bijvoorbeeld om meer enquêtes onder inwoners te verspreiden, zodat voor de betreffende gemeente betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan. Of om specifieke vragen op te laten nemen in de enquête.

Zo ontstaat ook op het niveau van kernen, wijken en/of buurten betrouwbare informatie over de veiligheidsbeleving. Veel gemeenten gebruiken de Veiligheidsmonitor als input voor het veiligheidsplan, monitoring en wijkscans. Gemeenten die gebruik willen maken van de extra opties, kunnen dat voor 1 maart aangeven via veiligheidsmonitor.nl.

Het CCV helpt

In samenwerking met I&O Research helpt het CCV gemeenten bij de terugkoppeling van de resultaten en aanbevelingen van de Veiligheidsmonitor naar bijvoorbeeld de raad en bij de vertaling ervan naar het gemeentelijke integrale veiligheidsplan en bijbehorende jaarlijkse uitvoeringsplan. Indien nodig kan ook aanvullend kwalitatief onderzoek worden gedaan.

Het CCV en I&O Research kunnen daarnaast een actieve rol spelen bij de invoering van de aanbevelingen. Vanuit het CCV door de inzet van bijvoorbeeld het 7 stappenmodel voor jeugdgroepen, het Politiekeurmerk Veilig Wonen en buurtbemiddeling tot en met trainingen, procesbegeleiding en projectleiding.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met CCV-adviseur Sten Meijer of Axel Weggelaar.