Raadsleden & Veiligheid

Partners

Visie op de rol van gemeenten in de aanpak van ondermijning

28-10-2019

Wat kunnen gemeenten, afgezien van hun repressieve rol (het sluiten van panden e.d.), doen om ondermijnende drugscriminaliteit aan te pakken? Hans Boutellier, hoogleraar Veiligheid & Veerkracht, geeft zijn visie in zijn essay 'De andere kant van de medaille'.

De complexiteit van de ondermijnende activiteiten vraagt om een aanpak die rekening houdt met de gemeenschap waarop zij effect heeft, Hans Boutellier definieert dat als ‘lokale kwaliteit’.

Behulpzaam om focus te bepalen

Het advies om de gemeentelijk rol te definiëren vanuit de lokale kwaliteit zou weleens erg behulpzaam kunnen zijn om de focus te bepalen en interventies (ook in de strafrechtketen) te doen op basis van inhoudelijke argumenten. De gemeente treedt op daar waar zij over betere instrumenten beschikt dan politie en Justitie en niet omdat politie en OM, bijvoorbeeld door gebrek aan capaciteit, onvoldoende slagen hun instrumenten in te zetten.

Lees het essay van Hans Boutellier

Podcast

Boutellier schreef zijn essay op verzoek van de VNG-directie. Beluister ook de zesde podcast 'De VNG Praat Mee' waarin Boetellier spreekt over zijn visie op het probleem van de drugscriminaliteit. De gemeente Zaanstad geeft in de podcast een toelichting op de aanpak van ondermijning.