Raadsleden & Veiligheid

Partners

Vaststellen risicoanalyse verkeersveiligheid in 2019

29-08-2019

Het aantal verkeersdoden stijgt, zo bleek recent uit cijfers van het CBS. Om het aantal slachtoffers naar 0 te brengen werken Rijk, provincies en gemeenten samen aan een ‘Strategisch plan verkeersveiligheid 2030’. Hierin is afgesproken dat elke gemeente in 2019 een eerste risicoanalyse opstelt.

Risicoanalyse

Door in het beleidsmakingsproces te kijken naar de risico’s die tot ongevallen kunnen leiden hoeven geen onnodige slachtoffers te vallen. De risicoanalyse is ook de basis voor gesprekken met het Rijk over financiering dit najaar.

U kunt u voor veiligheid in het verkeer inzetten door ervoor te zorgen dat:

  • Uw gemeente dit jaar een risicoanalyse maakt.
  • U in het volgend jaar verkeersveiligheid op de mobiliteitsagenda van uw gemeente zet.

Op basis van de gemaakte risicoanalyses kunt u regionale verkeersveiligheidsplannen opstellen.

Meer informatie