Raadsleden & Veiligheid

Partners

Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen

30-10-2019

Minister Kajsa Ollongren (BZK) heeft een geactualiseerde versie van de ‘Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen’ uitgebracht. Deze handreiking ondersteunt decentrale politieke partijen op het gebied van integriteit bij de werving en selectie van politieke ambtsdragers.

Werving en selectie

Politieke partijen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij de werving en selectie van politieke ambtsdragers. De handreiking biedt praktische instrumenten voor het gesprek over ‘kwetsbaarheden en beheersmaatregelen’. De publicatie bevat onder meer een leidraad integriteit voor tijdens de selectiegesprekken en dilemmakaarten integriteit politieke ambtsdragers.

Meer bewustzijn creëren

De primaire verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige kandidaatstelling ligt bij de lokale politieke partij en de betreffende kandidaat zelf. Ollongren wil meer bewustzijn creëren over mogelijke integriteitsrisico’s bij potentiële kandidaten. In het voorwoord benadrukt ze dat het bij de integriteitstoets om het goede gesprek met de kandidaat gaat. ‘Dit is een open gesprek over integriteit in een politieke context, de dilemma’s die je tegen kunt komen en hoe de kandidaat daarin handelt.’

Downloads