Raadsleden & Veiligheid

Partners

Waar en hoe kan de raad invloed uitoefenen op de coronamaatregelen?

03-12-2020

Wanneer en hoe kan de gemeenteraad invloed kan uitoefenen op de coronamaatregelen. Het antwoord op deze en andere vragen is in een oogopslag te vinden in de factsheet ‘Corona en de rol van de gemeenteraad’.

Vinger aan de pols

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden maakt in de factsheet overzichtelijk welke rol de raad heeft bij landelijke, regionale of lokale coronamaatregelen. De maatregelen vallen uiteen in landelijke, regionale en lokale maatregelen. Bij landelijke maatregelen heeft de raad geen rol in de vormgeving of bepaling van de maatregelen. Wel kan de raad de vinger aan de pols houden over de lokale uitvoering, bijvoorbeeld op het gebied van toezicht en handhaving door de burgemeester.

Regionale en lokale maatregelen

Bij de uitvoering van regionale maatregelen binnen de veiligheidsregio, is de burgemeester het aanspreekpunt voor de raad. Bij regionale maatregelen kan de raad meer. Zo heeft de raad het recht vragen te stellen aan de voorzitter van de veiligheidsregio en kan het de voorzitter om een debat vragen. En de raad bepaalt bijvoorbeeld in overleg met het college hoe de lokale gevolgen maatregelen opgevangen kunnen worden.

In het geval van lokale maatregelen kan de raad op veel vlakken haar invloed uitoefenen. Bijvoorbeeld door met de burgemeester het debat te voeren over de afwegingen bij de lokale maatregelen, door afspraken te maken over de verantwoording van de maatregelen, en door bijvoorbeeld lokale verordeningen op te stellen over het gebruik van de openbare ruimte (zoals: verplaatsen we de markt?). Ook kan de raad aandacht van het college vragen voor de zorg van de meest kwetsbare inwoners.

Downloads