Raadsleden & Veiligheid

Partners

Onveiligheidsgevoel neemt af

06-03-2020

Het aantal Nederlanders dat zich in het algemeen onveilig voelt, daalde van 37% in 2012 naar 32% in 2019. In Zeeland namen de onveiligheidsgevoelens in ‘de eigen buurt’ het meest af. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2019 van het CBS.

Jongeren en vrouwen geven het vaakst aan zich onveilig te voelen. Vooral rondhangende groepen mensen geven een gevoel van onveiligheid.

Dalende cijfers

Het percentage mensen dat zegt zich weleens onveilig te voelen, is gedaald van 37 in 2012 naar 32 in 2019. Het percentage dat zich in de eigen buurt of omgeving onveilig voelt, daalde in diezelfde periode van 18 naar 14.

Onveilige plekken

36 procent van de Nederlanders voelt zich soms onveilig op plekken waar groepen mensen rondhangen. Dit wordt dan ook het vaakst genoemd als onveilige plek. Andere plekken waar mensen zich het meest onveilig voelen is rond uitgaansgelegenheden (20 procent) en treinstations (15 procent). Wel is het gevoel van veiligheid de afgelopen jaren op al deze plekken toegenomen. Dat geldt ook voor de eigen buurt. Alleen rond winkelgebieden en -centra blijft het gevoel van (on)veiligheid nagenoeg gelijk.

Leeftijdscategorieën

Met name jongeren en vrouwen geven aan zich onveilig te voelen. 40 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar zegt zich over het algemeen wel eens onveilig te voelen. Van de 65-plussers is dat 23 procent. In de eigen buurt is dit verschil kleiner dan bij het gevoel van (on)veiligheid in het algemeen. Meer dan de helft (54 procent) van de jonge vrouwen voelde zich in het algemeen wel eens onveilig, tegen een kwart (26 procent) van de jonge mannen. Wel daalde het gevoel van onveiligheid in alle leeftijdscategorieën.

Het regionale beeld

In de meeste provincies is het gevoel van onveiligheid afgenomen. Met 36 procent was de daling in onveiligheid in eigen buurt het grootst in Zeeland. Van gemeenten met een inwonersaantal van 70 duizend of meer zijn de gevoelens van onveiligheid het grootst in Heerlen en Rotterdam. In Heerlen zegt 30 procent van de inwoners zich soms onveilig te voelen in de eigen buurt. In Rotterdam is dat 26 procent. In Hoeksche Waard voelen mensen zich het vaakst veilig. Hier zegt slechts 6,7 procent zich soms onveilig te voelen in de eigen buurt.

Downloads