Raadsleden & Veiligheid

Partners

Succesvolle bijeenkomst Ferkenning takomst gemeente Noardeast Fryslân

07-07-2020

Het CCV nam eind vorige maand deel aan de digitale bijeenkomst 'Ferkenning takomst gemeente Noardeast Fryslân; totstandkoming van de omgevingsvisie'. Tijdens deze bijeenkomst interviewden beleidsmedewerkers van Noardeast-Fryslân verschillende deskundigen over de belangrijke thema’s voor de toekomst van hun gemeente.

Digitale breakout-rooms

Na de inleiding door wethouder Engbert van Esch ontmoetten deskundigen en beleidsmedewerkers elkaar in digitale breakout-rooms, waaronder een sessie over veiligheid en veiligheidsbeleving in de openbare ruimte in relatie tot de omgevingsvisie. CCV-adviseur Lilian Tieman en praktijkdeskundige Tobias Woldendorp namen deel om hun ervaring en expertise te delen.

Vernieuwde Veiligheidseffectrapportage

Momenteel werken Tieman en Woldendorp aan een vernieuwde Veiligheidseffectrapportage (VER 3.0), een CCV-instrument dat gemeenten (en andere opdrachtgevers) helpt bij een (sociaal) veilig ontwerp van (bouw)projecten, zoals bijvoorbeeld een scholencomplex, verkeerssituaties, een dak- en thuislozenopvang, een nieuwbouwwijk of de (her)ontwikkeling van pleinen, parken en andere vormen van ontmoetings-en recreatieruimten.

Meer informatie

Mocht je meer informatie willen ontvangen, neem dan contact op met Lilian Tieman. Het vraagt veel tijd en kennis van gemeenten om het integrale veiligheidsbeleid te coördineren. Het CCV kan gemeenten ondersteunen bij deze coördinerende rol. Zie ook het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid.