Raadsleden & Veiligheid

Partners

Handreiking Veiligheid op de markt geactualiseerd

11-02-2020

De handreiking ‘Veiligheid op de markt’ is herzien. Gemeenten hoeven daarmee niet ieder voor zich het wiel uit te vinden om risico’s als brand of een explosie te voorkomen.

Checklists

De focus van de handreiking ligt op door de gemeente ingestelde markten (op basis van artikel 160 van de Gemeentewet) in de buitenlucht. Belangrijke richtlijnen en regels over veiligheid zijn overzichtelijk op een rij gezet. Als bijlagen zijn checklists opgenomen voor zowel gemeenten als individuele marktondernemers.

Nieuwe regelgeving

Deze publicatie is een update van de handreiking uit 2012. In deze versie is nieuwe regelgeving, met name het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, verwerkt. De Centrale Vereniging voor Ambulante Handel heeft daarbij nauw samengewerkt met Brandweer Nederland en de VNG.

Downloads