Raadsleden & Veiligheid

Partners

Gebruik illegale wapens heeft grote invloed op de samenleving

11-05-2020

Illegale vuurwapens moeten meer aandacht krijgen in de samenleving dan nu het geval is. Uit onderzoek blijkt namelijk dat gebruik van de wapens diepe sporen achterlaat bij slachtoffers, nabestaanden, in wijken, maar ook bij agenten en in de samenleving.

Impact

Het onderzoek naar de impact van illegale vuurwapens is in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap uitgevoerd door Bureau Beke uit Arnhem. Daaruit blijkt dat gebruik van illegale vuurwapens kan leiden tot:

 • Het letsel zelf
 • Verdriet
 • Frustratie
 • Angst
 • Onrust
 • Agressie
 • Niet meer kunnen functioneren
 • Zich onaantastbaar wanen

Regelmatig wordt Nederland opgeschrikt door zeer ernstige incidenten waarbij (illegale) vuurwapens zijn gebruikt. Uit politiecijfers blijkt dat van januari tot september vorig jaar in Nederland 445 schietincidenten zijn geweest. Hierbij vielen 92 gewonden en 21 doden. Gemiddeld zijn dat 2 schietincidenten per dag.

Cocaïnehandel en illegale wapens

Criminele jongeren belanden in de cocaïnehandel en bij deze criminele bendes behoren illegale wapens tot de standaarduitrusting. Daardoor worden agenten steeds vaker geconfronteerd met daders die beschikken over zware automatische vuurwapens en daar soms ook gebruik van maken. Op basis van een survey onder teamleiders opsporing blijkt dat bij 60% van de geïnventariseerde opsporingsonderzoeken een illegaal vuurwapen is gebruikt.

Gerichte aanpak

Het onderzoek van Bureau Beke benadrukt het belang van een gerichte aanpak van illegaal wapenbezit. Dit kan ertoe bijdragen dat het gebruik van illegale wapens minder als normaal wordt gezien. Nu dreigt die normalisering. De aanpak van illegale vuurwapens en de wapenhandel moet volgens geraadpleegde experts uit meer onderdelen bestaan. Experts onderscheiden daarbij:

 • Preventie en bewustwording
 • Onttrekken van wapens aan de samenleving
 • Internationale samenwerking.

Meer informatie

Stappenplan Integraal geweldbeleid voor gemeenten

De aanpak van geweld is onderdeel van het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Een integrale aanpak van geweld is het meest effectief. Het stappenplan Integraal geweldbeleid van het CCV helpt gemeenten geweldbeleid te ontwikkelen dat samenhangend, flexibel en resultaatgericht is.