Raadsleden & Veiligheid

Partners

Gemeenten leggen gebruik schadelijk lachgas aan banden

11-08-2020

In het Groene Hart nemen politie en politiek steeds meer maatregelen om het gebruik van lachgas te beperken. Dit naar aanleiding van de toenemende overlast en onveilige situaties in het verkeer.

Krimpenerwaard was de eerste die een verbod op lachgas invoerde, gevolgd door Alphen. Daar geldt sinds eind juli een lachgasverbod op meerdere openbare plekken. Wie wordt betrapt, riskeert een boete van 140 euro. Gouda denkt er hard over het gebruik en de verkoop van lachgas in cafés en tijdens evenementen te verbieden. Onder meer Waddinxveen en Montfoort onderzoeken nog wat de mogelijkheden zijn op te kunnen treden.

Opiumwet

Er zijn al langere tijd zorgen om het gebruik van lachgas. Op 9 december 2019 kondigde staatssecretaris Blokhuis (Ministerie van Volgksgezondheid, Welzijn en Sport) aan de drug op lijst II van de Opiumwet te willen plaatsen. Hiermee wordt het recreatief gebruik van de drug verboden. De Tweede Kamer moet hier nog mee instemmen.
Krachtig signaal

Het Trimbos-instituut kan zich voorstellen dat gemeenten die kampen met overlast door het lachgas niet wachten op het landelijke verbod, maar naar eigen middelen grijpen. 'Met een verbod op openbare plekken of in de horeca geef je als gemeente een belangrijk signaal af', meent Laura Smit-Rigter, projectleider drugs bij het Trimbos.

Geen onschuldige drug

Lachgas had eerder nog een onschuldig imago, maar nu meer duidelijk wordt over de schadelijke effecten van de drug is dat beeld veranderd. De gezondheidsschade die mensen op kunnen lopen is fors. Bij langdurig of aanhoudend gebruik treedt een tekort aan vitamine B12 op en het kan leiden tot neurologische stoornissen. Hoe intensiever en langer het gebruik, hoe groter de kans op gevoelloosheid en tintelingen.

Waar eerder vooral uitgaande jongeren lachgas gebruikten, wordt het nu ook vaker gezien bij andere groepen, zoals jongeren op straat of rond schoolpleinen. Ook heeft de verkoop van lachgas op (openbare) evenementen en feesten een enorme vlucht genomen sinds het middel onder de Warenwet valt, en niet meer onder de Geneesmiddelenwet. Het Trimbos-insituut maakte een factsheet over lachgasgebruik.

Links

AD.nl - Gemeenten leggen gebruik schadelijk lachgas aan banden: ‘Het is geen onschuldige festivaldrug meer’