Raadsleden & Veiligheid

Partners

Kabinet en gemeenten pakken wapenbezit jongeren aan

13-11-2020

Wapenbezit onder jongeren is niet normaal. Wapens zijn verboden. Toch komen steekincidenten voor onder jongeren. Wie eenmaal een mes op zak heeft, gebruikt dat sneller, met alle ingrijpende gevolgen van dien.

Daarom worden de regels over wapens verduidelijkt, zodat sneller kan worden opgetreden als iemand over straat gaat met een huishoudelijk mes of ander voorwerp dat als een steekwapen kan worden gebruikt. Ook wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om de verkoop van legale messen aan minderjarigen te verbieden.

Bewust maken

Gemeenten, middelbare scholen, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) werken nauw samen om jongeren en hun ouders bewust te maken van de risico’s van wapenbezit en -gebruik en dit verder terug te dringen met bijvoorbeeld preventief fouilleren, kluisjescontroles op scholen en een gezamenlijke wapeninzamelactie.

Actieplan Wapens en Jongeren

Dat staat in het 'Actieplan wapens en jongeren' dat minister Grapperhaus (JenV) en minister Dekker (Rechtsbescherming), mede namens minister Slob (Onderwijs en Media) deze week naar de Tweede Kamer stuurden. Het Actieplan is opgesteld door het ministerie van JenV samen met onder meer vijftien betrokken gemeenten, de VNG, het OM en de Raad voor de Kinderbescherming.

Meer informatie