Raadsleden & Veiligheid

Partners

APV en uiterlijk vertoon verboden organisaties

14-12-2020

Gemeenten zijn in juli 2020 zijn geïnformeerd over de problemen rond Outlaw Motorcycle Gangs. En in oktober werd door de VNG een brief verstuurd over modelbepalingen die uiterlijk vertoon van verboden organisaties, zoals OMG’s, in de openbare ruimte kunnen verbieden. De verhouding tussen deze brieven vraagt meer duidelijkheid.

Juridische overwegingen

De ledenbrief uit juli gaat in op de juridische overwegingen voor een verbod op uiterlijk vertoon van Outlaw Motorcycle Gangs. Op verzoek van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid heeft de VNG een dergelijk verbod opgenomen in de Model-APV bepalingen. Deze modelbepalingen en de ledenbrief in oktober hierover beantwoorde de VNG aan een bestuurlijke behoefte.

Bestuurlijke afweging

Vanuit een oogpunt van openbare orde kan het om bestuurlijke redenen wenselijk zijn om niet te wachten met het weren van zichtbare aanwezigheid van verboden of ontbonden organisaties uit de publieke ruime tot een onherroepelijk vonnis voorhanden is. Juridische argumenten zijn dan onderdeel van de afweging die het bestuur bij verbodsbepalingen maakt.

Integrale werkgroepen

Uit informatie van het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) blijkt dat meerdere gemeenten de samenwerking hebben gezocht voor een verbod op uiterlijk vertoon door OMG’s. Veel gemeenten hebben een dergelijk verbod toegevoegd aan hun APV. In alle gevallen is een integrale werkgroep betrokken geweest om tot voorstellen te komen die voor alle partners werkbaar zijn.