Raadsleden & Veiligheid

Partners

Model Algemene plaatselijke verordening is geactualiseerd

15-07-2020

De model-APV is weer geactualiseerd. De jaarlijkse zomeraanpassing omvat, naast redactionele verbeteringen in de tekst en de toelichting, enkele inhoudelijke wijzigingen. Deze wijzigingen zijn een gevolg van vragen die de VNG van gemeenten heeft ontvangen en nieuwe jurisprudentie.

Inhoudelijke aanpassingen

De inhoudelijke aanpassingen gaan over de volgende onderwerpen:

 • Voorwerpen op of aan een openbare plaats (artikel 2:10)
 • Exploitatie openbare inrichtingen (artikel 2:28)
 • Loslopende honden (artikel 2:57)
 • Bedelarij (artikel 2:65)
 • Weigeringsgronden vergunning seksbedrijf (artikel 3:7)
 • Crossterreinen (artikel 5:32)

Actuele onderwerpen

In de ledenbrief over de model-APV besteden wij verder aandacht aan de volgende actuele onderwerpen:

 • Omgevingswet
 • lachgas
 • consumentenvuurwerk
 • ondermijning
 • Outlaw Motorcycle Gangs

Meer informatie