Raadsleden & Veiligheid

Partners

Regeling preventieve beveiliging bestuurders per 2021

16-10-2020

Bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen kunnen in hun functie te maken krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld. Het waarborgen van hun veiligheid is van groot belang voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en het goed laten functioneren van de Nederlandse democratie.

Preventieve beschermingsmaatregelen, zoals de beveiliging van de eigen woning, zijn van groot belang. Deze zogenoemde basismaatregelen preventieve beveiliging zijn door minister Ollongren (BZK) vastgelegd in een ministeriële regeling, gekoppeld aan de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.

Regeling en circulaire

De 'Regeling preventieve beveiliging decentrale bestuurders' is op 8 oktober in de Staascourant gepubliceerd en gaat in per 1 januari 2021. Het ministerie van BZK publiceert voor de ingangsdatum een circulaire voor decentrale overheden.

Wat betekent dit in de praktijk?

De regeling maakt het mogelijk dat iedere decentrale bestuurder (commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en voorzitters en leden van het dagelijks bestuur van een waterschap) een tegemoetkoming van maximaal € 2.400,- (inclusief btw) kan krijgen om zijn/haar woning preventief te laten beveiligen met een vaststaand pakket aan maatregelen. De aanspraak geldt vanaf het moment dat de benoeming vaststaat.

Wat zijn de voorwaarden?

De woning van de decentrale bestuurder moet het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PVW) hebben. Dat betekent: voorzien zijn van goed hang- en sluitwerk. De eventuele kosten hiervoor zijn voor eigen rekening van de bestuurder.

Basismaatregelen

Het pakket bestaat uit beveiliging van de brievenbus, versteviging van de ruiten, installatie van een deurspion of video-intercom, het aanleggen van een basisinstallatie en het installeren van een brand- en inbraakwerende kluis. Het is aan de bestuurder zelf om te bepalen welke maatregelen genomen worden. Als een bestuurder een door BZK gesubsidieerde woningscan laat doen, kan hij/zij hier wel advies over krijgen. Dit advies is echter richtinggevend en niet leidend.

Tegemoetkoming in kosten

Decentrale bestuurders hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten van maximaal € 2.400,- per woning waar de bestuurder het hoofdverblijf heeft. Na verhuizing ontstaat het recht op een nieuwe aanspraak van maximaal € 2.400,-. Deze kosten vallen onder de werkgeversverantwoordelijkheid van decentrale overheden, en zijn inclusief btw.

Politiekeurmerk Veilig Wonen en Woningscan

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de regeling per 1 januari 2021 is het nu al mogelijk om de woning aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen te laten voldoen. Ook is er de gratis woningscan, waarbij alle veiligheidsrisico’s in kaart worden gebracht.

Meer informatie