Raadsleden & Veiligheid

Partners

Webinar speciaal voor gemeenten over lokale cyberwegenkaart

17-08-2020

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) houdt op 13 oktober een gratis webinar over de lokale cyberwegenkaart. Hierin worden de 3 wegen besproken die gemeenten kunnen nemen om het lokale veiligheidsbeleid te versterken.

foto: Liesbeth Dingemans

De webinar is gratis en wordt mede georganiseerd met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de VNG, IBD (Informatiebeveiligingsdienst ), het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) en de politie. De webinar is bedoeld voor gemeenten en in het bijzonder voor ambtenaren openbare orde en veiligheid, burgemeesters en politie. De 3 wegen die aan bod komen zijn:

  • Eigen huis op orde;
  • Cybercrisis en -incidenten;
  • Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

Informatie en ondersteuning

“Gemeenten horen wat zij op het gebied van cyberveiligheid kunnen en moeten doen. Deze webinar is uitermate geschikt om te weten waar je als gemeente op elke van de 3 wegen meer informatie en ondersteuning kan krijgen”, zegt CCV-adviseur Axel Weggelaar. In het CCV-dossier Cybercrime lees je hierover meer.

Na deze webinar weten gemeenten welke risico’s zij op elk van deze wegen lopen, wie er verantwoordelijk is, wat er gedaan kan worden en bij wie men aanvullende hulp kan krijgen. De cyberwegenkaart heeft tot doel om te verwijzen naar de juiste instanties die de gemeenten verder kunnen helpen. Zowel bij het maken van beleid als bij het helpen in het geval van incidenten en crisis.

Reeks webinars over cybersecurity

De webinar maakt deel uit van een reeks webinars over cybersecurity in oktober en de Overheidsbrede Cyberoefening op 26 oktober die door ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt georganiseerd. Meer informatie staat op: weerbaredigitaleoverheid.nl. Deelname aan de oefening en webinars is gratis. Inschrijven is wel noodzakelijk. Dit kan via deze link.