Raadsleden & Veiligheid

Partners

Doe mee aan onderzoek online bedreigingen

17-09-2020

De VNG heeft vandaag aan alle burgemeesters, wethouders en raadsleden een email gestuurd met daarin de link naar een enquête. Dit in het kader van een onderzoek naar online bedreigingen tegen burgemeesters, wethouders en raadsleden.

Het onderzoek is anoniem en wordt verricht door de Universiteit Utrecht in samenwerking met de VNG en de Nationale Politie. De enquête kan tot 1 oktober worden ingevuld.
Handelingskader ontwikkelen

Het onderzoek beoogt een volledig en representatief inzicht te geven in de aard en omvang van online bedreigingen in onze sector en welke kanalen worden gebruikt. Het doel is uiteindelijk om met de uitkomsten van het onderzoek een handelingskader te ontwikkelen waarmee er eerder, beter en gerichter kan worden opgetreden tegen deze problematiek.

Achtergrond

Burgemeesters, wethouders en raadsleden hebben de laatste jaren steeds vaker te maken met online bedreigingen (bijvoorbeeld vanuit de georganiseerde misdaad: plaatselijke hennepteelt, motorclubs, etc.). Andere dreigingen kunnen voortkomen uit besluiten van bestuurders of discussies in de raad die maatschappelijk gevoelig liggen zoals de opvang van asielzoekers, de stikstofcrisis of handhaving van de openbare orde. Burgers kunnen hier hun onvrede over uiten, soms in de vorm van bedreigingen aan het adres van bestuurders en volksvertegenwoordigers.

Monitor Integriteit en Veiligheid 2020

Uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 die onlangs is gepubliceerd, is gebleken dat online bedreigingen tegen politieke ambtsdragers zijn gestegen. Op dit moment is er onvoldoende zicht op de aard van dit soort bedreigingen en vooral welke social media kanalen gebruikt worden. Met dit onderzoek hoopt de VNG dat te verduidelijken en vooral om een handelingsperspectief te bieden wanneer men geconfronteerd wordt met bedreigingen via social media.