Raadsleden & Veiligheid

Partners

VNG-input voor begroting Justitie en Veiligheid

19-11-2020

De Tweede Kamer behandelt van 24 tot 26 november de begroting Justitie en Veiligheid. Via een position paper vraagt de VNG aandacht voor de aanpak ondermijning, maatschappelijke onrust en polarisatie, mensenhandel, prostitutie, en alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Onderwerpen

In de position paper heeft de VNG opmerkingen over de volgende onderwerpen opgenomen:

  • Aanpak ondermijning: stel structurele financiering zeker voor de regionale aanpak, versterk de strafrechtketen en kies voor een voortvarende behandeling van noodzakelijke wetgeving;
  • Maatschappelijke onrust en polarisatie: er is meer urgentie bij het Rijk nodig om dit op te pakken en er moet meer ondersteuning komen voor gemeenten en lokale bestuurders;
  • Mensenhandel: handhaaf en financier ook na 2021 de ondersteuning van gemeenten;
  • Prostitutie: er is betere wetgeving nodig, gebaseerd op het Nieuw-Zeelandse model, die binnen afzienbare termijn moet worden vastgesteld.
  • Alleenstaande minderjarige vreemdelingen: opvang moet verlengd kunnen worden van 18e tot 21e levensjaar en gemeenten met een opvanglocatie moeten begeleiding kunnen bieden.

Meer informatie