Raadsleden & Veiligheid

Partners

Telefoonnummer Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur gewijzigd

20-01-2020

Het telefoonnummer van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur gewijzigd. Het team is nu bereikbaar via: 070 - 373 83 14.

Een aanzienlijk deel van de burgemeesters, wethouders, raadsleden en Statenleden heeft te maken met agressie en geweld. Deze intimidatie zet de integriteit en veiligheid van politieke ambtsdragers onder druk. Daarom hebben ongeveer 30 partners uit de publieke sector, met steun van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid, in 2018 het Netwerk Weerbaar Bestuur opgericht.

Steun in de rug

Burgemeesters, wethouders en raadsleden die geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld) kunnen hier terecht. Het Ondersteuningsteam geeft lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers in deze gevallen een vertrouwelijke steun in de rug en adviseert welke vervolgstappen gezet kunnen of soms moeten worden.

Partners

Partners zijn onder meer het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), politieke partijen, de Rijksrecherche en het Instituut voor Psychotrauma. Ook CCV-directeur Patrick van den Brink zet zijn ervaring en expertise in binnen het Netwerk Weerbaar Bestuur en het Ondersteuningsteam.

Meer informatie