Raadsleden & Veiligheid

Partners

Community platform Raad in Beweging

20-04-2020

Raadsleden kunnen elkaar als gevolg van het coronavirus moeilijk fysiek ontmoeten. Via het community platform Raad in Beweging kunnen raadsleden digitaal hun ervaringen delen en van elkaar leren.

Coronavirus

Het community platform kan voor verschillende thema’s worden gebruikt, maar voorlopig zal de aandacht vooral zijn gericht op kwesties rondom het coronavirus. Raad in Beweging is een initiatief van een aantal raadsleden in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en andere partners.

Het doel is om raadsleden te ondersteunen bij het vormgeven en inrichten van burgerparticipatie. Op het community platform van Raad in Beweging kunnen raadsleden met elkaar in contact komen en zo kennis en ervaringen met elkaar delen. Door met elkaar het dialoog aan te gaan kun je als raadslid je kennis vergroten.

Aanmelden

Op dit moment wordt het community platform opgestart en wordt gezocht naar enthousiastelingen die als eerste deel uit maken van de community. Zin om toe te treden tot het platform en actief mee te doen samen met andere raadsleden? Dat kan! Stuur een mail naar contact@raadinbeweging.nl en geef aan dat u lid wilt worden van het platform.

Gezamenlijk initiatief

Het project Raad in Beweging is onderdeel van en wordt uitgevoerd met financiele steun vanuit het programma Democratie in Actie. Democratie in Actie is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van BZK, VNG, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Wethoudersvereniging, Vereniging van Griffiers, NGB en VGS.