Raadsleden & Veiligheid

Partners

Tijdelijke wet digitale besluitvorming: 2e tussenevaluatie

20-07-2020

Nog steeds maken gemeenteraden in toenemende mate gebruik van digitale beraadslaging en besluitvorming. De belangrijkste vraag nu is hoe de terugkeer naar fysiek vergaderen moet worden ingericht.

Dit blijkt uit de tweede tussenrapportage van de Evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale besluitvorming en beraadslaging. De nadruk ligt hierin op de ervaringen van gemeenteraadsleden, leden van Provinciale Staten en AB-leden van waterschappen.

De nadelen van digitaal vergaderen

Hoewel digitaal vergaderen beter bevalt dan verwacht, ervaart men ook nadelen. Zo is er minder interactie en debat en het contact met de achterban is lastiger. Hierdoor voelen raadsleden, statenleden en AB-leden zich gehinderd in hun rol als volksvertegenwoordiger.

Over het algemeen vinden volksvertegenwoordigers digitale vergaderingen geschikt als (tijdelijk) alternatief maar hebben zij een voorkeur voor fysieke vergaderingen. Er is volgens de Evaluatiecommissie geen reden om de tijdelijke wet aan te passen.

Beperkingen bij kaderstellen en controleren

Overigens ervaren veel vertegenwoordigers beperkingen bij het kaderstellen en controleren van het bestuur, los nog van het digitaal vergaderen. In het lokaal bestuur valt op dat raadsleden van oppositiefracties daar veel meer last van zeggen te hebben dan coalitieraadsleden.

Meer informatie

Zie ook