Raadsleden & Veiligheid

Partners

Blog Omgevingswet: 'De gemeenteraad is niet het sluitstuk'

20-10-2020

De Omgevingswet vraagt ook van raadsleden een andere manier van werken. Het is daarom belangrijk om raadsleden regelmatig bij te praten over de stand van zaken en de veranderingen die de nieuwe wet met zich meebrengt.

Betrek de raad

Juristen, beleidsmedewerkers of programmamanagers zijn elke dag of week bezig met de Omgevingswet. Voor raadsleden is dat een ander verhaal. Zij zien twee keer per jaar een stuk langskomen, terwijl de wet ook van de raad een (ingrijpend) andere manier van werken vraagt. Het is daarom belangrijk om de raad bij de Omgevingswet te betrekken.

De raad is een belangrijke speler in het proces. Want: hoe passen besluiten over deelonderwerpen in het grote verhaal? Wat is de grote beweging achter de ingewikkelde juridische en informatie-technische stappen? Waarom moet we zo anders gaan werken met vergunningen, toezicht en handhaving?

Blog

Martine Smit, programmamanager Omgevingswet in de gemeente Nieuwegein, vertelt in deze blog hoe de gemeenteraad van Nieuwegein is meegenomen en betrokken in het proces van de Omgevingswet.