Raadsleden & Veiligheid

Partners

Veiligheid en verantwoordelijkheden burgemeester en raadsleden

24-02-2020

20 februari gaf het CCV voor raadsleden van gemeente Vijfheerenlanden een presentatie over de regie op lokaal veiligheidsbeleid. Welke verantwoordelijkheden heeft de burgemeester hierin en wat wordt er van raadsleden verwacht?

Totstandkoming IVP

Een groot deel van de raadsleden was aanwezig, net als burgemeester Sjors Fröhlich, medewerkers van de afdeling OOV, een aantal wethouders, de gemeentescecretaris en geïnteresseerde bewoners. CCV-adviseurs Axel Weggelaar en Lilian Tieman gaven een inleiding over de regio op het lokale veiligheidsbeleid. Welke verantwoordelijkheden heeft de burgemeester en wat wordt van raadsleden verwacht? Daarnaast werden de aanwezigen meegenomen in de totstandkoming van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) van de gemeente voor de komende twee jaar.

In 2019 begeleidden Weggelaar en Tieman een bijeenkomst van de afdeling OOV om te komen tot vijf speerpunten waarop de gemeente bovenop het bestaande beleid wil investeren. Daar waren ook andere gemeentelijke afdelingen en externe partners, zoals onder meer corporaties, politie, brandweer, ondernemers en jongerenzorg bij aanwezig. De raad buigt zich binnenkort over het plan en de gekozen speerpunten.

Vier verdiepingsavonden voor raadsleden

Het CCV werkt momenteel aan een programma van vier avonden voor raadsleden die zich willen verdiepen in veiligheidsonderwerpen zoals de inzet van camera’s, woninginbraken, gedragsbeïnvloeding, veiligheidsbeleving en aanpak jongerenoverlast. Heb jij daar belangstelling voor? Neem dan contact op met CCV-adviseur Lilian Tieman.