Raadsleden & Veiligheid

Partners

Gemeenten gezocht voor pilot handhaving Drank- en Horecawet

24-11-2020

Het Trimbos-instituut en Bureau Objectief zoeken 10 gemeenten die aan de slag willen met het verbeteren van de naleving van de Drank- en Horecawet (DHW). 5 gemeenten richten zich op het onderwerp dronkenschap en doorschenken en 5 gemeenten op het onderwerp leeftijdsgrens.

Handreiking toezicht DHW

Dit pilottraject, waarin de 10 gemeenten aan de slag gaan met de handreiking toezicht DHW, wordt gestart in het kader van het Nationaal Preventieakkoord. De pilotgemeenten worden begeleid bij het ontwikkelen van een implementatieplan en vervolgens bij de implementatie en uitvoering van het plan.

Dronkenschap

Het pilottraject loopt van november 2020 tot en met december 2021. Wat betreft het thema dronkenschap gaan de gemeenten aan de slag met het verbeteren van de naleving op het verbod om dronken personen toe te laten in een horecagelegenheid (art. 20 lid 5 DHW) en het verbod op doorschenken aan personen in kennelijke staat van dronkenschap (artikel 252 WvSr). Wat betreft het thema leeftijdsgrens gaat het om de naleving van art. 20 lid 1 DHW.

Meer informatie