Raadsleden & Veiligheid

Partners

Eerste tussenrapport over digitaal vergaderen en besluiten

25-05-2020

Gemeenteraden zijn er goed in geslaagd om in korte tijd om te schakelen naar digitaal vergaderen. Sinds de invoering van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming heeft 88% van de gemeenteraden digitaal vergaderd.

Dit blijkt uit het eerste tussenrapport naar het digitaal vergaderen van gemeenteraden, Provinciale Staten en Waterschapsbesturen.

Geen grote problemen

De 'Evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming' concludeert onder meer dat (op enkele incidenten na) de meeste vergaderingen zonder grote problemen verlopen. En in het algemeen worden de noodzakelijke besluiten op een adequate en geldige wijze genomen, stelt de commissie verder vast.

Geen goed systeem voor langere termijn beschikbaar

De commissie constateert wel dat een belangrijk obstakel voor volksvertegenwoordigers en voorzitters is dat er geen goed digitaal vergadersysteem beschikbaar is dat:

  • in staat is met hogere snelheid te schakelen bij het opnemen van de presentie of bij een hoofdelijke stemming
  • in staat is om alle volksvertegenwoordigers gelijktijdig in beeld te brengen

'Een dergelijk vergadersysteem is een vereiste als het digitaal vergaderen en besluiten nodig blijft de komende tijd, of als het een structurele mogelijkheid wordt in de toekomst', stelt de commissie.

Downloads