Raadsleden & Veiligheid

Partners

Nieuw: Online Raadsacademie

28-04-2020

Raadsleden hoeven niet te reizen om zichzelf in hun raadswerk te ontwikkelen. De raadsacademies van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden worden namelijk de komende weken online uitgevoerd: de Online Raadsacademie, wekelijks op woensdagavond.

Efficiënter en effectiever

De Raadsacademie helpt raadsleden hun raadswerk efficiënter en effectiever uit te voeren door het faciliteren van de uitwisseling van kennis, vaardigheden en ervaringen tussen raadsleden. Naast de digitale leeromgeving gebeurt dat door fysieke bijeenkomsten. Nu dit door het coronavirus niet fysiek kan plaatsvinden, worden er online sessies georganiseerd.

Interactie

In de Online Raadsacademie behandelt een deskundige in anderhalf uur een onderwerp, met ruimte voor interactie met de deelnemers. Deze bijeenkomsten vinden elke woensdag plaats van 19:30 uur tot 21:00 uur. Voorlopig zijn er acht bijeenkomsten gepland. De thema’s lopen uiteen van strategische vaardigheden, zoals hoe je goed digitaal kan debatteren en wat de rol van de raad is in de coronacrisis. Tot inhoudelijke onderwerpen, zoals regionale samenwerking en jeugdzorg.

Thema's

6 mei 2020
Financiën/kadernota

13 mei 2020
Digitaal debatteren

20 mei 2020
Wat betekent corona voor de positie van de raad?

27 mei 2020
Controlerende rol van de raad in coronatijd

3 juni 2020
Regionale samenwerking

10 juni 2020
Integriteit van het raadslid

17 juni 2020
Rekenkamer en het rekencompas

24 juni 2020
Jeugdzorg en het coronavirus

Links

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden