Raadsleden & Veiligheid

Partners

Terugblik VNG-commissie Bestuur en Veiligheid 9 juli

28-07-2020

De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid besprak in haar vergadering van 9 juli actualiteiten rond de coronacrisis. Zo kwam het wetstraject rond de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 aan de orde.

Maar vooral is uitgesproken dat een centrale boodschap rond de coronamaatregelen en 1,5 meter-afspraken van belang is en blijft.

Lokale handhaving ingewikkelder

Gelet op de versoepelingen met een verder vergrootte ‘eigen verantwoordelijkheid’ van het publiek is het risico dat de maatschappelijke focus wegzakt. Dit laatste wordt al gezien in sommige horeca en delen van de toerismebranche. Lokale handhaving van de maatregelen door het bestuur wordt ingewikkelder.

Penibele financiële staat gemeenten

Prominent onderwerp op de agenda was de penibele financiële staat van gemeenten. De commissie benadrukt dat de breed verkondigde boodschap vanuit gemeenten moet zijn dat door een stapeling van oorzaken (onder meer kortingen op het gemeentefonds en decentralisatie van met name zorgtaken) cruciale voorzieningen voor inwoners van Nederland op de tocht staan. De coronacrisis zorgt er daar bovenop voor dat gemeenten nog acuter en zichtbaarder in de financiële problemen komen.

Overige bespreekpunten

Overige punten die aan de orde kwamen:

  • concept-aanbevelingen van het VNG-expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek
  • verdere oriëntatie op de positionering van VNG in het BOA-dossier
  • voortgang op de aanpak van ondermijning
  • een ledenraadpleging rond de ervaringen met digitale beraadslaging en besluitvorming
  • ontwikkelingen rond diverse wetgevingstrajecten en consultaties

Meer informatie