Raadsleden & Veiligheid

Partners

Rijksgeld Jeugd aan Zet wintereditie

30-11-2020

Gemeenten kunnen eenmalig € 10.000 rijksgeld ontvangen in het kader van de wintereditie van Jeugd aan Zet. Het Veiligheidsberaad onder leiding van voorzitter Hubert Bruls roept per brief alle burgemeesters op om hieraan mee te doen.

Het betreft activiteiten binnen de RIVM-richtlijnen door jongeren die voor de samenleving en henzelf van nut zijn.

Jongeren sterk getroffen door coronacrisis

De dagelijkse activiteiten voor jongeren zijn door de coronacrisis niet of niet goed mogelijk, zoals onderwijs, sport, sociale ontmoetingen en de mogelijkheid om te werken. Hierdoor is er een toenemende overlast van jongeren in de openbare ruimte. Ook is er een groeiende zorg over de mate waarin de beperkende coronamaatregelen effect hebben op hun fysieke en psychische gezondheid. Een commissie onder leiding van Paul Depla is binnen de VNG en samen met het Rijk zoekende naar oplossingen.

Organisatorische ondersteuning

Eerder in dit coronajaar is er een succesvolle zomereditie van Jeugd aan Zet geweest. Toen betrof het gemeenten tot 60.000 inwoners die rijksgeld konden ontvangen voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Nu is er sprake van een uitbreiding. Gemeenten kunnen organisatorische ondersteuning krijgen van instellingen die al ervaring hebben met de beoogde activiteiten in het kader van de zomereditie en de maatschappelijke diensttijd.

Wintereditie tot en met voorjaarsvakantie 2021

De activiteiten van de wintereditie Jeugd aan Zet kunnen plaatsvinden vanaf de landelijke bevestiging van de gemeentelijke aanmelding tot en met de voorjaarsvakantie die in de diverse regio’s loopt tot en met uiterlijk 28 februari 2021. Het kan gaan om jongeren van alle leeftijden. Het rijksgeld komt uit het budget voor maatschappelijke diensttijd, waarbij de focus ligt bij de categorie 14 tot 27 jaar. Maar nu kan iedere jongere eraan meedoen, er is geen restrictie in de doelgroepen.

Aanvragen tot 1 februari 2021

Gemeenten kunnen hun aanvraag voor € 10.000,- tot 1 februari 2021 indienen via een formulier op een speciale site. Na een administratieve controle van de gegevens ontvangt de gemeente een bevestigingsmail dat de aanvraag is geregistreerd. Het Rijk is van plan het geld als decentralisatie-uitkering aan de aanvragende gemeenten beschikbaar te stellen via de meicirculaire Gemeentefonds.

Meer informatie