Raadsleden & Veiligheid

Partners

2021

Podcast Omgevingswet: De rol van de programmamanager

05-10-2021

De Omgevingswet geeft de raad meer mogelijkheden om een kaderstellende rol in te vullen. Maar alleen als de raad zich daar bewust van is én de handvatten weet beet te pakken. In de nieuwe podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat Pascale Georgopoulou in gesprek met Peter Commissaris, programmamanager invoering Omgevingswet bij de gemeente Alphen aan den Rijn.

Coronamaatregelen per 25 september en de raadsvergadering

24-09-2021

Per 25 september wordt de 1,5 meter-regel losgelaten. Daarnaast wordt het verplicht een test- of vaccinatiebewijs te overleggen bij de toegang tot de horeca, theatervoorstellingen, evenementen en dergelijke. Wat betekent dit voor raadsvergaderingen?

Omgevingswet zet gemeenteraad voor het blok

23-09-2021

Het is niet fair om de pas net aangetreden raadsleden volgend jaar zomer op te zadelen met de invoering van de Omgevingswet. Daarom moet die wet opnieuw met een half jaar tot een jaar worden uitgesteld, vindt Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Geen 'verplicht' vaccinatiebewijs voor raadsleden

20-09-2021

Raadsleden hebben na 25 september als de nieuwe corona-maatregelen van kracht worden geen vaccinatie- of testbewijs nodig als zij willen deelnemen aan een ‘fysieke’ gemeenteraadsvergadering. Dat is geregeld in de Wet publieke gezondheid.

Wijziging Model-APV over woonoverlast

17-09-2021

De VNG heeft artikel 2:79 van de Model-Algemene plaatselijke verordening (APV) over woonoverlast in overeenstemming gebracht met artikel 151d van de Gemeentewet zoals dit sinds 1 januari 2021 luidt. De burgemeester kan, door aanpassingen van de gemeentewet, bij woonoverlast direct een verhuurder aanspreken en hoeft niet eerst de huurder te hebben aangesproken.

Nieuw boek: 'Zó werkt het sociaal domein'

14-09-2021

Het sociaal domein is voortdurend in het nieuws. Maar weten we eigenlijk wel hoe het in elkaar zit? Hoeveel mensen er gebruik van maken? Hoe en welke geldstromen er lopen tussen rijk, gemeenten, aanbieders en instanties als UWV, CAK en SVB? Wie de toezichthouders zijn? En welke wetten wat regelen?

Podcast: De voorbereidingen van de gemeenteraad Den Bosch

06-09-2021

Hoe bereidt de gemeenteraad van Den Bosch zich voor op de invoering van de Omgevingswet? In deze podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat Pascale Georgopoulou in gesprek met Hanneke Welten, raadslid en voorzitter van de raadsklankbordgroep van gemeente Den Bosch.

Nieuwe animatie 'Agressieprotocol'

03-09-2021

Agressie en bedreiging tegen raadsleden hoort er niet bij. Maar helaas komt het wel voor. Om dit onderwerp in de raad bespreekbaar te maken helpt een agressieprotocol. De nieuwe animatie 'Agressieprotocol' laat zien hoe een protocol er aan kan bijdragen dat de gemeenteraad veilig zijn werk kan blijven doen.

Nieuwe Opleidingengids met tips en adviezen van en voor raadsleden

26-08-2021

De nieuwe Opleidingengids van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden staat boordevol tips, verhalen en adviezen van raadsleden voor raadsleden. De Opleidingengids is een hulpmiddel voor raadsleden om het ingewikkelde raadswerk beter te doen en bevat alles wat je nodig hebt om een sterke raad te zijn.

Gezamenlijke inspanning moet noodopvang voorkomen

25-08-2021

De staatssecretaris van JenV heeft een brief gestuurd aan de Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders. Daarin roept ze hen samen met de minister van BZK op om te helpen de opvangcapaciteit van het COA te vergroten en de achterstand op uitplaatsing van statushouders in te lopen.

Toolbox gemeenteraadsverkiezingen 2022; handig hulpmiddel tegen criminaliteit

20-07-2021

De gemeenteraadsverkiezingen zijn pas in 2022, maar de lokale politieke partijen zijn nu al volop bezig met de voorbereidingen zoals het samenstellen van de kieslijsten. Dit is een belangrijk moment om de integriteit van de potentiële raadsleden te toetsen, ook vanuit het oogpunt van ondermijning.

Hoe geef jij invulling aan veiligheid?

06-07-2021

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het CCV zijn benieuwd hoe jij invulling geeft aan het onderwerp veiligheid. Door middel van een korte vragenlijst horen we graag jullie ervaringen.

Stand van zaken APV en de Omgevingswet

02-07-2021

De Omgevingswet heeft gevolgen voor de Algemene plaatselijke verordening (APV), omdat die ook regels bevat over de fysieke leefomgeving. Zodra de wet in werking treedt, moet de APV technisch zijn aangepast.

Tijdelijke wet digitaal vergaderen/besluiten weer verlengd

30-06-2021

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming trad op 9 april 2020 werking. De looptijd van deze wet werd half juni 2021 verlengd tot 1 september 2021. Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer laten weten de looptijd opnieuw te willen verlengen tot 'ten minste 1 november 2021'.

Nieuwe podcast over de Raad en de Omgevingswet

21-06-2021

Er is weer een nieuwe podcast verschenen over de Raad en de Omgevingswet. Diverse onderwerpen komen aan de orde met als doel om raadsleden te informeren, maar ook om hen houvast te bieden.

Deel je ervaringen op Raad in Beweging

16-06-2021

Wat heb je geleerd als raadslid en waarover wil je nog meer te weten komen? Stel collega-raadsleden je vragen en deel je ervaringen op Raad in Beweging: het online platform voor raadsleden, door raadsleden.

In negen stappen naar een sterke raad

14-06-2021

Hoewel de gemeenteraad formeel het hoogste orgaan in de lokale democratie is, blijkt dat in de praktijk vaak niet het geval. De ‘Negen starttegels voor de nieuwe raad’ helpen raadsleden te bepalen hoe de raad vanaf het begin het primaat naar zich toe kan trekken.

VNG-input debat criminaliteitsbestrijding en ondermijning

09-06-2021

De Tweede Kamer debatteert 16 juni met minister Grapperhaus over criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning. Reden voor de VNG om bij de Kamer een aantal zaken onder de aandacht te brengen.

Invoeringsdatum Omgevingswet in relatie tot raadsverkiezing

04-06-2021

De VNG heeft veel vragen gekregen over de nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet in relatie tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. In een korte paper heeft de VNG uiteengezet welke overwegingen u mee kunt nemen bij de beslissingen die de Raad moet nemen rondom de Omgevingswet.

Tijdelijke wet digitaal vergaderen/besluiten weer verlengd

28-05-2021

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming trad 9 april 2020 werking. De looptijd van deze wet werd eind april opnieuw verlengd tot 1 juli 2021. Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer laten weten de looptijd opnieuw te willen verlengen tot 'ten minste 1 september 2021'.

Heeft jouw raad een agressieprotocol?

27-05-2021

Agressie en bedreiging tegen raadsleden hoort er niet bij. Maar helaas komt het wel voor. Om dit onderwerp in de raad bespreekbaar te maken helpt een agressieprotocol. De nieuwe animatie 'Agressieprotocol' laat zien hoe een protocol er aan kan bijdragen dat de gemeenteraad veilig zijn werk kan blijven doen.

Online monitoring voor veel gemeenten onbekend terrein

21-05-2021

Wat wel en niet mag bij het online monitoren van burgers blijkt voor veel gemeenten een onbekend terrein. Dat concludeert Willem Bantema, senior onderzoeker bij de Onderzoeksgroep Cybersafety van de Thorbecke Academie van NHL Stenden Hogeschool, in een nieuw onderzoek naar gemeentelijke online monitoring.

Zet in op preventie voor meer grip op de jeugdzorg

17-05-2021

Door meer in te zetten op preventie en de financiële risico's binnen de jeugdzorg kun je voorkomen dat jongeren onnodig een langlopend traject in moeten en houd je als raadslid meer grip op dit lastige dossier. Dat was een van de lessen uit de online bijeenkomst 'Regisseer de toekomst van de jeugd' waar raadsleden met elkaar en met experts in gesprek gingen.

Zorg voor een sterke start van de nieuwe raad met het overdrachtsdocument

12-05-2021

De ervaringen en lessen van deze raadsperiode kan je als raad voortaan makkelijk overgedragen aan de nieuwe raad met het document ‘Van gemeenteraad tot gemeenteraad’. Met dit overdrachtsdocument kan de raad op een 13-tal onderwerpen de nieuwe raad aandachtspunten en inzichten meegeven voor een sterke start na de raadsverkiezingen.

Wet MBVEO ook voor aanpak ernstige en herhaalde overlast in wijken

07-05-2021

Veel gemeenten zijn nog onvoldoende bekend met de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) en de mogelijkheden van deze wet. Dat blijkt uit de tweede evaluatie van de wet.

Van DHW naar Alcoholwet: de belangrijkste wijzigingen

06-05-2021

De Alcoholwet bevat ten opzichte van de Drank- en Horecawet een aantal nieuwe onderdelen die gemeenten bij verordening kunnen regelen. Zo kan de gemeente met de wet bijvoorbeeld een alcoholoverlastgebied aanwijzen wanneer sprake is van ernstige overlast of verstoring van de openbare orde.

Nieuw webdossier helpt veiligheidsprofessionals drugscriminaliteit aan te pakken

29-04-2021

Het CCV helpt gemeenten de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit vorm te geven. Sinds vandaag kunnen veiligheidsprofessionals hiervoor terecht in het nieuwe webdossier ‘drugscriminaliteit’.

Win gratis inleiding over agressie tegen raadsleden door CCV-directeur Patrick van den Brink

20-04-2021

Deelnemers aan de Dag voor de Raad (9 april 2021) maken nog een week kans op een gratis CCV- inleiding over agressie tegen raadsleden. Deze inleiding wordt verzorgd door CCV-directeur Patrick van den Brink, voormalig burgemeester van de gemeente IJsselstein en onder meer lid van het Ondersteuningsteam (OT) Weerbaar Bestuur.

Melden van agressie en intimidatie blijkt in de praktijk niet vanzelfsprekend

20-04-2021

Onder raadsleden hoor je nog regelmatig ‘dat je als politiek ambtsdrager tegen agressie of intimidatie moet kunnen’. Vaak worden incidenten niet gemeld. Dit blijkt uit het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitgebrachte rapport ‘Gemeentelijke meld- en steunpunten na agressie, intimidatie en ondermijning'.

Krijg meer grip op de impact van digitalisering

19-04-2021

Slimme lantarenpalen, bewakingscamera's op straat. Iedereen heeft te maken met de digitalisering van de leefomgeving. Hoe ga je daar als raadslid mee om? Om raadsleden te ondersteunen bij het stellen van de juiste vragen is er de handreiking 'Digitalisering in beeld'.

Terugblik Dag voor de Raad

14-04-2021

Tijdens de online Dag voor de Raad 2021 konden raadsleden in een soort ‘cafetariasysteem’ naar eigen voorkeur expertsessies bijwonen. Onder meer over raadsakkoorden en coalitievorming; ‘Omtzigtgate’ op lokaal niveau; het nut van conflict en weerstand in beleidsprocessen, en inclusiviteit en diversiteit in de komende raadsperiode. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid had een speciale verrassing voor de deelnemers.

6e editie Kernbeleid Veiligheid ondersteunt Integraal Veiligheidsplan

12-04-2021

Als gemeente heb je met verschillende veiligheidsvraagstukken te maken. Van gedigitaliseerde criminaliteit tot woonoverlast, van huiselijk geweld tot woninginbraak. Daarom stellen veel gemeenten een Integraal Veiligheidsplan (IVP) op. Het Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt daarbij ondersteuning. In de 6e editie van deze methode komen nieuwe elementen aan bod, gebaseerd op de gevolgen van COVID-19.

Toetsing integriteit wethouder zaak van de raad

12-04-2021

De toetsing van de integriteit van een kandidaat-wethouder dient een zaak van de raad te blijven. Een landelijke uitgewerkte regeling met opgelegde voorwaarden over hoe raden integriteitstoetsing van wethouders zouden moeten uitvoeren, doet volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden afbreuk aan de bevoegdheid dat de gemeenteraad verantwoordelijk is voor de benoeming van de wethouders.

Online bijeenkomst 'Agressie/intimidatie lokale politieke ambtsdragers

07-04-2021

Raadsleden hebben contact met alle lagen van de maatschappij. Deze contacten zijn veelal prettig, maar kunnen in sommige gevallen ook als onprettig ervaren worden. Om politieke ambtsdragers (raadsleden, burgemeesters en wethouders) handvatten te bieden om om te kunnen gaan met ongewenst gedrag, intimidatie en agressie organiseert het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur een online bijeenkomst via Zoom.

Aanvullende voorstellen bevorderen integriteit bestuurders

02-04-2021

Een verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders, en het terstond en elektronisch openbaar maken van nevenfuncties: deze voornemens zijn de kern van een nota van wijziging op het aanhangige wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur.

Handreiking en modelgedragscodes integriteit 2021

01-04-2021

De handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen is geactualiseerd. Dat geldt ook voor de modelgedragscodes integriteit voor volksvertegenwoordigers en (dagelijkse) bestuurders. De teksten van beide uitgaven zijn toegespitst op de hedendaagse praktijk.

Kernbeleid Veiligheid geactualiseerd

25-03-2021

Het veiligheidsdomein is enorm in beweging. Voor raadsleden is het soms lastig om het overzicht te behouden. In deze vernieuwde versie van Kernbeleid Veiligheid zijn de belangrijkste veiligheidsthema’s uitgewerkt, zodat op een goede manier kan worden ingespeeld op het lokale veiligheidsbeleid.

Dag voor de Raad 2021: meld je aan!

22-03-2021

Hoe staat de gemeenteraad er een jaar voor de raadsverkiezingen voor? Wat is er nodig om de nieuwe raad in 2022 sterk en krachtig te laten vertrekken voor de nieuwe raadsperiode. Alle actuele inzichten, tips en adviezen krijg je als raadslid tijdens de “Dag voor de Raad” op 9 april.

Tijdelijke wet digitale beraadslaging opnieuw verlengd

19-03-2021

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming wordt opnieuw verlengd tot ten minste 1 juli 2021. Dit maakte demissionair minister Ollongren (BZK) gisteren bekend in een brief aan de Eerste Kamer.

Burgemeester mag pand sluiten bij corona-uitbraak

15-03-2021

Een burgemeester krijgt de bevoegdheid om een pand tijdelijk sluiten bij een corona-uitbraak. Als een beheerder of eigenaar zijn pand op advies van de GGD niet wil sluiten, kan de burgemeester dat doen.

Kader Aanpak Mensenhandel biedt gemeenten houvast

12-03-2021

Gemeenten kunnen voortaan hun aanpak van mensenhandel toetsen aan het Kader Aanpak Mensenhandel. Het kader biedt bouwstenen bij het formuleren van een aanpak van mensenhandel die gemeenten in 2022 gereed moeten hebben.

Regioambassadeurs over veilige cultuur binnen de raad

05-03-2021

Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur heeft in in 2020 het ambassadeursnetwerk opgericht. Dit netwerk, bestaande uit 18 (voormalig) raadsleden, biedt raadsleden die te maken hebben gehad met agressie en intimidatie nazorg en een luisterend oor.

Het CCV neemt aanpak van criminaliteit door politieke partijen onder de loep

03-03-2021

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft de verkiezingsprogramma’s van de 6 grootste partijen genalyseerd op het gebied van criminaliteit en overlast. Er blijkt genoeg te kiezen op 17 maart aanstaande.

Het CCV helpt jou met het Integraal Veiligheidsplan

26-02-2021

Veel gemeenten gaan weer aan de slag met een nieuw integraal veiligheidsplan (IVP). Het CCV ondersteunt hier graag bij. Zet het CCV als onafhankelijke derde partij in bij een eerste gezamenlijke bijeenkomst met veiligheidspartners. Zo krijg je de eerste bouwstenen voor een integraal veiligheidsplan.

Hoe ga je om met polarisatie?

25-02-2021

Raadsleden krijgen steeds meer te maken met polarisatie binnen de samenleving en in sommige gevallen binnen de raad. Om raadsleden hier inzicht in te bieden en te laten zien hoe zij zich hierbinnen kunnen bewegen, organiseren de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging Noord-Hollandse Gemeenten een Raadsacademie.

Veelgestelde vragen over de avondklok

15-02-2021

De avondklok is verlengd tot 3 maart aanstaande. Omdat er bij raadsleden veel vragen leven over de avondklok heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de meest gestelde vragen op een rij gezet.

Boa's in Utrecht mogen boetes uitschrijven aan fietsers

05-02-2021

Boa's van de gemeente Utrecht mogen binnenkort boetes uitdelen aan fietsers die zich niet aan de verkeersregels houden. De handhaving door boa’s op rijdend fietsverkeer is een landelijke proef.

Serious game over desinformatie in je gemeente

02-02-2021

Desinformatie kan schadelijk zijn voor je gemeente. Hoe kom je er als raadslid achter of je informatie kunt vertrouwen? De nieuwe serious game 'Desinformatie in je gemeente' leert je aan de hand van herkenbare situaties manipulatie te herkennen en je ervaart de gevolgen van de keuzes die je maakt in de game.

Boa's ook bevoegd voor handhaving avondklok

25-01-2021

Minister Grapperhaus (JenV) heeft in overleg met de boa-bonden, de politie en het OM besloten dat met ingang van vandaag boa's in domein 1 tijdelijk ook bevoegd zijn voor handhaving van de avondklok. Dit naar aanleiding van een verzoek van de boa-bonden.

Integriteit: let er op bij de selectie van kandidaat raadsleden

19-01-2021

Infiltratie van de lokale politiek door de onderwereld vormt een reële bedreiging voor de lokale democratie. Als de integriteit van de raad in het geding komt schaadt dat het vertrouwen in de lokale democratie. Houd daar rekening mee bij de selectie van kandidaat raadsleden.

Podcast: Samenwerking Raad en provincie

19-01-2021

De zestiende podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat over de samenwerking van de Raad en de provincie. Pascale Georgopoulou gaat hierover in gesprek met Susanne Nolten, programmaleider bij de provincie Overijssel.

Tijdelijke wet digitale beraadslaging verlengd tot 1 mei

18-01-2021

Gemeenteraadsleden mogen waarschijnlijk tot 1 mei digitaal vergaderen. Demissionair minister Ollongren kondigt in een Kamerbrief aan dat ze van plan is de 'Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming' opnieuw te verlengen, nu tot ten minste 1 mei.

Goede communicatie rondom geheimhouding essentieel

14-01-2021

De rekenkamer van de gemeente Den Haag heeft onderzoek uitgevoerd naar geheimhouding door de gemeenteraad rondom geheime stukken. De gemeente Den Haag heeft haar geheimhouding ten dele op orde, aldus de Haagse rekenkamer. Wat kunnen andere gemeenteraden hiervan leren?

Integriteit: zorg dat het raadsbeleid wordt

13-01-2021

De aandacht rond integriteit in de gemeenteraad verslapt na een incident meestal weer snel. Preventief beleid en bewustwording over het belang van integriteit zijn nodig.
Het gaat daarbij om de vraag welke factoren van invloed zijn voor meer aandacht voor integriteit in de raad.